40 különböző nyitott pályázat
2020. szeptember 19.
Pályázati szűrő
ivs
kt
tk
ikt
nka
bt
gyf
űt
émg
eh
k
keg
b
tg

Regionális, nemzeti és nemzetközi programok társfinanszírozása

Összefoglaló:

A COFUND támogatási rendszer keretében olyan, új vagy már meglevő regionális, nemzeti és nemzetközi programok társfinanszírozására kerül sor, amelyek nemzetközi, szektorokon átívelő, interdiszciplináris, valamint transznacionális kutatási képzést, és nemzetek, valamint szektorok közötti mobilitási lehetőségeket biztosítanak kutatók számára, a szakmai pályafutásuk valamennyi fázisában.

Célok:

A COFUND támogatási rendszer minden pályázatában kell szerepelnie egy olyan egyedüli kedvezményezettnek, aki a pályázat megvalósításához szükséges kiegészítő források biztosításáért felelős. A pályázók több évre vonatkozó pályázatot nyújtanak be, új vagy már létező doktori- vagy ösztöndíjprogramokra, amelyek regionális, nemzeti vagy nemzetközi szinten hozzájárulhatnak a kutatásokkal, illetve az innovációval kapcsolatos emberi erőforrások megerősítéséhez.

A COFUND társfinanszírozás a következő formában valósul meg:

A) doktori programok

A COFUND keretei között olyan doktori programok részesülhetnek támogatásban, amelyek a szakmai pályafutásuk korai szakaszában járó kutatók kompetenciáinak az erősítésére irányulnak. A Nyílt Tudomány, az innováció, valamint a vállalkozó szellem megerősítését eredményező, valamennyi tudományterületen alkalmazható alapvető készségek fejlesztésére irányuló, egyebek mellett digitális képzési modulokat is támogatnak. A pályázatok értékelésekor előnyt jelent az akadémiai szektoron kívüli partnerszervezetekkel való együttműködés, melyek a megvalósítás során befogadóként vesznek részt, illetve kiküldetési vagy képzési lehetőséget biztosítanak a kutatási vagy más területen is alkalmazható készségeket illetően.

B) ösztöndíjprogramok

A COFUND keretei között a tapasztalt kutatók egyéni kutatói képzésének, illetve karrier fejlesztésének ösztöndíjas támogatása valósulhat meg. A támogatott programokkal szemben elvárás, hogy egyszeri vagy ismétlődő határidőket alkalmazó, rendszeres kiválasztási fordulók során biztosítsák a pályázó kutatók számára a tisztességes verseny lehetőségét. A pályázókat arra ösztönzik, hogy a programjaikba építsék be a transznacionális mobilitás mellett, az egyes ágazatokon átívelő, valamint a több tudományterületet érintő mobilitást. A résztvevő kutatók számára biztosított a szabad témaválasztás, valamint ehhez kapcsolódóan a befogadó intézmény szabad megválasztásának a lehetősége, egyéni igények szerint. Kutatócsoportok az ösztöndíj keretében nem támogathatók.

Végrehajtó ügynökség: European Research Council Executive Agency (ERCEA)
Pályázati azonosító: MSCA-COFUND-2018
Státusz: lejárt
Határidő: 2018.09.27.
Keretösszeg: 80 000 000 EUR
Támogatási forma: Vissza nem térítendő
Támogatási intenzitás: 100%
Kedvezményezett:
Egyéni kutatók

Támogatásban részesülhetnek egyéni kutatók, vagy doktori programok.

Konzorciumi előírás:

Nem releváns.

Feltöltés ideje: 2018. 02. 15.
Határidő:
2018.09.27.
Kiírás neve magyarul:
Regionális, nemzeti és nemzetközi programok társfinanszírozása
Kiírás neve angolul:
Co-funding of regional, national and international programmes
Program:
Horizon 2020
Alprogram:
Excellent Science