434 különböző nyitott pályázat
2021. szeptember 22.
Pályázati szűrő
jog

Cselekvési támogatás polgári jogi, büntetőjogi, alapjogi képzések elősegítését, valamint a terrorizmus és a radikalizálódás elleni küzdelmet célzó transznacionális projektek támogatása céljából

Összefoglaló:

A felhívás célja olyan transznacionális projektek támogatása, melyek hozzájárulnak a bizalmon és a jogi állásfoglalások kölcsönös elismerésén alapuló európai térség továbbfejlesztéséhez a bírák, ügyészek, a bírói hivatalokban és ügyészségeken dolgozó hivatalnokok, továbbá szakfordítók és tolmácsok, jogi szakemberek számára kidolgozott szakmai és nyelvi tréningek révén. A pályázati kiírás a polgári jog, a büntetőjog, az alapjogok, valamint a terrorizmus, illetve radikalizálódás elleni fellépés területein tesz lehetővé képzéseket. A képzések témái szakterületenként az alábbiak szerint oszlanak meg:

  • polgári jog: családi jog, öröklés, polgári és kereskedelmi ügyek, a jogalkalmazó bíróságok, hatóságok együttműködését szolgáló tréningek;
  • radikalizmus és a terrorizmus elleni küzdelem: kölcsönös jogi segítségnyújtás, az egyes tagállamok döntéseinek elismerése, a fogvatartás területén a radikalizmus megelőzése, különösen a börtön alternatíváinak használatával;
  • büntetőjog: az eljárásbeli jogok és az áldozatok jogai érvényesülésének elősegítése;
  • alapjogok: Az Európai Unió Alapjogi Chartájában foglaltak érvényesülésének elősegítése, már létező, az Alapjogi Ügynökség által kidolgozott tréningek figyelembe vételével;
  • egyéb témák: a jogalkalmazók nyelvtudásának fejlesztése, az egyes Tagállamok jogrendszerének megismerése, az Európai Esetjogi Azonosító (ECLI) használata.
Célok:

A felhívás célja olyan transznacionális projektek támogatása, melyek hozzájárulnak a bizalmon és a jogi állásfoglalások kölcsönös elismerésén alapuló európai térség továbbfejlesztéséhez a bírák, ügyészek, a bírói hivatalokban és ügyészségeken dolgozó hivatalnokok, továbbá szakfordítók és tolmácsok, jogi szakemberek számára kidolgozott szakmai és nyelvi tréningek révén. A pályázati kiírás a polgári jog, a büntetőjog, az alapjogok, valamint a terrorizmus, illetve radikalizálódás elleni fellépés területein tesz lehetővé képzéseket. A képzések témái szakterületenként az alábbiak szerint oszlanak meg:

  • polgári jog: családi jog, öröklés, polgári és kereskedelmi ügyek, a jogalkalmazó bíróságok, hatóságok együttműködését szolgáló tréningek;
  • radikalizmus és a terrorizmus elleni küzdelem: kölcsönös jogi segítségnyújtás, az egyes tagállamok döntéseinek elismerése, a fogva tartás területén a radikalizmus megelőzése, különösen a börtön alternatíváinak használatával;
  • büntetőjog: az eljárásbeli jogok és az áldozatok jogai érvényesülésének elősegítése;
  • alapjogok: Az Európai Unió Alapjogi Chartájában foglaltak érvényesülésének elősegítése, már létező, az Alapjogi Ügynökség által kidolgozott tréningek figyelembe vételével;
  • egyéb témák: a jogalkalmazók nyelvtudásának fejlesztése, az egyes Tagállamok jogrendszerének megismerése, az Európai Esetjogi Azonosító (ECLI) használata.
Végrehajtó ügynökség: Jogérvényesülési és Fogyasztópolitikai Főigazgatóság (DG JUST)
Pályázati azonosító: JUST/2015/JTRA/AG/EJTR
Státusz: lejárt
Határidő: 2015.11.16.
Keretösszeg: 5 500 000 EUR
Támogatási forma: Vissza nem térítendő
Támogatási intenzitás: 80%
Kedvezményezett:

Az Európai Unió valamely tagállamában vagy Izlandon alapított (kivéve: az Egyesült Királyság, Dánia, nemzetközi szervezetek), jogi személyiséggel rendelkező, non-profit magánszervezet, közintézmény vagy nemzetközi szervezet.

Konzorciumi előírás:

A pályázatot legalább két különböző támogatható országból származó szervezet partnersége keretében kell benyújtani. Profitorientált szervezet csak nonprofit szervezettel közösen pályázhat.

Feltöltés ideje: 2015. 09. 10.
Határidő:
2015.11.16.
Kiírás neve magyarul:
Cselekvési támogatás polgári jogi, büntetőjogi, alapjogi képzések elősegítését, valamint a terrorizmus és a radikalizálódás elleni küzdelmet célzó transznacionális projektek támogatása céljából
Kiírás neve angolul:
Action Grants to Support Transnational Projects on Judicial Training Covering Civil Law, Criminal Law, Fundamental Rights and Fight Against Terrorism and Radicalisation
Program:
Justice Programme (2014-2020)