403 különböző nyitott pályázat
2020. július 10.
Pályázati szűrő
önk
par

Testvérváros program 2018 - 1. beadás

Összefoglaló:

A Europe for Citizens Program pályázatot hirdet konzorciumok számára a következő témában: a polgárok ösztönzése helyi és uniós szinten az uniós politikai menetrend konkrét kérdéseiről folytatott vitára. A program további célkitűzései között szerepel, hogy a polgárok körében az uniós döntéshozatali folyamatokban való részvételt előmozdítsa, valamint lehetőséget teremtsen az uniós szintű társadalmi szerepvállalásra és önkéntességre.

Célok:

A program célja helyi és uniós szinten ösztönözni a polgárokat az uniós politikai menetrend konkrét kérdéseiről folytatott vitára. A program további célkitűzései között szerepel, hogy a polgárok körében az uniós döntéshozatali folyamatokban való részvételt előmozdítsa, valamint lehetőséget teremtsen az uniós szintű társadalmi szerepvállalásra és önkéntességre.

Az intézkedés olyan projektek támogatására irányul, amelyek testvérvárosokból érkező polgárok széles rétegei számára szerveznek találkozási alkalmat a program célkitűzéseivel összhangban lévő témák köré. Elsőbbséget élveznek azok a projektek, amelyek az intézkedés tekintetében éves szinten meghatározott prioritásokra irányulnak.

A Demokratikus szerepvállalás és polgári részvétel ág prioritásai 2018-ban az alábbiak:

- az euroszkepticizmus megértése és megvitatása;

- szolidaritás válságos időkben;

- harc a „bevándorlók” megbélyegzése ellen, és ellen-narratíva kialakítása a kultúrák közti párbeszéd és a kölcsönös megértés elősegítéséhez;

- a kulturális örökség éve 2018.

Bővebb információ a prioritásokról: https://eacea.ec.europa.eu/europe-for-citizens_en

A testvérváros projektek tevékenységeit összefüggő napokon, megszakítás nélkül kell megvalósítani. Vagyis csak egy helyszínen rendezhető meg a tevékenység. Nincs lehetőség arra, hogy mind a pályázó, mind a partnerek rendezzenek tevékenységeket egy projekten belül, a résztvevők pedig egymás után elutazzanak ezekre.

Végrehajtó ügynökség: Oktatási, Audiovizuális és Kulturális Végrehajtó Ügynökség (EACEA)
Pályázati azonosító: EACEA/40/2017
Státusz: lejárt
Határidő: 2018.03.01.
Keretösszeg: 4 600 000 EUR
Támogatási forma: Vissza nem térítendő
Támogatási intenzitás:

A maximális támogatási összeg projektenként: 25 000 EUR, de maximum az elszámolható költségek 50% -a.

Az Európa a polgárokért programban a támogatást átalányalapú finanszírozási rendszer alapján, sávos módszerrel számítják ki. A testvérváros projektek esetében az átalányt kizárólag a meghívott résztvevők, vagyis a fogadó országtól eltérő, támogatható partnerországokból érkező nemzetközi résztvevők alapján határozzák meg.

Kedvezményezett:

A testvérváros projektekben pályázhatnak városok / települések és testvérvárosi bizottságaik, vagy más, helyi önkormányzatokat képviselő nonprofit szervezetek.

"Testvérváros": valamennyi olyan település, amely testvérvárosi megállapodást írt alá VAGY annak aláírására kötelezettséget vállalt, és azok a települések, amelyek más partnerség formájában erősítik együttműködésüket és kulturális kapcsolataikat.

Konzorciumi előírás:

A projektben legalább két támogatható ország településeinek kell szerepelnie, amelyek közül legalább egynek uniós tagállamnak kell lennie.

A projektben legalább 25 meghívott résztvevőnek kell jelen lennie. Meghívott résztvevőknek a támogatható partnerek által delegált nemzetközi résztvevők számítanak. Ennek megfelelően a testvérváros-program esetében az átalányt kizárólag a meghívott résztvevők, vagyis a fogadó országtól eltérő, támogatható partnerországokból érkező nemzetközi résztvevők száma alapján kell meghatározni.

Feltöltés ideje: 2018. 01. 09.
Határidő:
2018.03.01.
Kiírás neve magyarul:
Testvérváros program 2018 - 1. beadás
Kiírás neve angolul:
Town Twinning 2018 - Round 1
Program:
Europe for Citizens
Alprogram:
Democratic engagement and civic participation