434 különböző nyitott pályázat
2021. szeptember 22.
Pályázati szűrő
pj
vsz

Európai Stratégiai Klaszter Partnerség intelligens szakosodási beruházásokhoz

Összefoglaló:

A COSME program pályázatot hirdet konzorciumok számára a következő témában: az ipari versenyképesség növelése és az Európai Unióban történő beruházások ösztönzése a régiók közötti együttműködésen és a hálózatépítésen keresztül.

Célok:

E fellépés átfogó célja az ipari versenyképesség növelése és az Európai Unióban történő beruházások ösztönzése a régiók közötti együttműködésen és a hálózatépítésen keresztül. A hálózatépítést az intelligens szakosodási beruházásokhoz kötődő Európai Stratégiai Klaszter Partnerség (ESCP-S3) létrehozásának támogatásával kívánják megvalósítani.

Ezek a partnerségek megkönnyítik a klaszterek-együttműködését a regionális intelligens szakosodással kapcsolatos tematikus területeken, stratégiák kidolgozását támogatják és növelik az iparági szereplők bevonását.

Végrehajtó ügynökség: KKV-ügyi Végrehajtó Ügynökség (EASME)
Pályázati azonosító: COS-CLUSTPARTNS-2017-03-02
Státusz: lejárt
Határidő: 2018.03.08.
Keretösszeg: 2 800 000 EUR
Támogatási forma: Vissza nem térítendő
Támogatási intenzitás:

Maximum az elszámolható költségek 75%-a lehet a támogatási intenzitás.

Kedvezményezett:

Pályázat benyújtására jogosultak:

- valamely EU tagállamban vagy a COSME programban résztvevő országban (COSME rendelet 6. cikk szerint) alapított jogi személy;

- klasztert, üzleti hálózatot, technológiai központot, vagy egy tudományos parkot képviselő szervezet, amely részt vesz az együttműködés támogatásában, és hálózatot épít az innovációs tevékenységek ösztönzése érdekében;

- vállalja, hogy bejelentkezik vagy már bejelentkezett az Európai Klaszter Együttműködési Platformba, ha a kérelmező klaszterszervezetet vagy üzleti hálózatot képviselő szervezet.

Bővebb információ: https://www.clustercollaboration.eu/

A pályázó szervezeteknek jogi személyiséggel kell rendelkezniük. A magánjogi szervezeteknek az adott nemzeti jog alapján kell jogi személyiséggel rendelkezniük.

Magánszemélyek nem pályázhatnak.Konzorciumi előírás:

A konzorciumnak az alábbi feltételeknek kell megfelelnie:

- a konzorciumnak legalább három jogi személyiséggel rendelkező szervezetből kell állnia, a szervezeteknek pedig legalább három különböző EU tagállamban vagy COSME programban résztvevő országban (COSME rendelet 6. cikk szerint) kell székhellyel rendelkezniük;

- a konzorciumban részt kell vennie legalább egy klaszter-szervezetet vagy egy üzleti hálózatot képviselő szervezetnek, amely speciális és testre szabott üzleti támogatási szolgáltatásokat nyújt vagy vezet be, különösen a KKV-k számára, hogy ösztönözze az egyes érintett régiók innovációs tevékenységét;

- legalább egy, "kevésbé fejlettnek" vagy "átmenetinek" minősített régióban letelepedett szervezetet képviselő tagnak is részt kell vennie a konzorciumban.

A konzorciumra vonatkozó részletes rendelkezések a hivatalos, angol nyelvű útmutató 22-23. oldalán találhatóak.

https://ec.europa.eu/easme/sites/easme-site/files/...

Feltöltés ideje: 2017. 12. 19.
Határidő:
2018.03.08.
Kiírás neve magyarul:
Európai Stratégiai Klaszter Partnerség intelligens szakosodási beruházásokhoz
Kiírás neve angolul:
European Strategic Cluster Partnerships for smart specialisation investments
Program:
Competitiveness of Enterprises and Small and Medium-sized Enterprises (COSME)
Alprogram:
Clusters