142 különböző nyitott pályázat
2020. augusztus 15.
Pályázati szűrő
kt

A kutatási integritást támogató szabvány folyamatok kialakítása

Összefoglaló:

A felhívás keretében támogatott projekt valamennyi tudományterületet átfogó fókuszcsoportok munkájából kiindulva nagyszabású felmérés segítségével a kutatási hibák megelőzését és feltárását támogató szabvány működési eljárások kidolgozását valósítja meg, az európai kutatási integritás kódex-szel összhangban.

Célok:

A téma célja a kutatási integritást támogató tervek támogatása, ehhez kapcsolódóan pedig konkrét és hatékony kutatási integritást támogató folyamatok és struktúrák kialakítása a kutatásokat megvalósító, valamint finanszírozó szervezetek intézményi változásainak ösztönzése érdekében. Ebből a célból a kutatási hibák (beleértve bármely jogi vagy pénzügyi aspektust is) hatékony megelőzését, felderítését és kezelését támogató szabvány működési eljárások és iránymutatások kerülnek kialakításra, az európai kutatási integritás kódex-szel összhangban.

A megvalósítás során az egyes szakterületekhez kapcsolódó fókuszcsoportok felállítására szükséges törekedni, többek között olyan érdekeltek részvételének biztosításával, mint a kutatás-integritás irodák, akadémiák, ipari etikai osztályok, egyetemi kutatási irodák. A fókuszcsoportok munkájának eredménye képezi annak a nagyszabású felmérésnek az alapját, amely a projekt keretében a kutatók körében a kutatási integritás kérdései vonatkozásában megvalósul. A valamennyi tudományágat (beleértve a társadalom- és bölcsészettudományi területeket is) lefedő felmérés keretében a releváns irodalom felhasználását is biztosítani szükséges.

A projekt javasolt megvalósítási időtartama legalább 36 hónap.

Végrehajtó ügynökség: Research Executive Agency (REA)
Pályázati azonosító: SwafS-03-2018
Státusz: lejárt
Határidő: 2018.04.10.
Keretösszeg: 4 000 000 EUR
Támogatási forma: Vissza nem térítendő
Támogatási intenzitás: 100%
Kedvezményezett:
Kutatóközpont (kutatóhely, egyetemi kutatóközpont), Nagyvállalat, Mikro-, kis- és középvállalkozás, Non-profit szervezet (civil szervezet), Non-profit szervezet (állami fenntartású intézmény), Egyházi jogi szervezet, Egyéb gazdasági társaság (pl. szociális szövetkezet)
Konzorciumi előírás:

A konzorcium tagjai minimum három különböző EU tagországból vagy társult országból kell, hogy érkezzenek.

Feltöltés ideje: 2017. 12. 12.
Határidő:
2018.04.10.
Kiírás neve magyarul:
A kutatási integritást támogató szabvány folyamatok kialakítása
Kiírás neve angolul:
Developing research integrity standard operating procedures
Program:
Horizon 2020
Alprogram:
Science with and for Society