40 különböző nyitott pályázat
2020. szeptember 19.
Pályázati szűrő
kt

A kutatási etika és integritás oktatásának innovatív módszerei

Összefoglaló:

A felhívás keretében olyan pályázat kerül támogatásra, amely diák-központú módszerek fejlesztésére vállalkozik, középiskolai diákok, illetve egyetemi hallgatók/fiatal kutatók vonatkozásában, a kutatási etika és integritás oktatásának támogatása érdekében.

Célok:

A kutatások minőségének és társadalmi hatásának növelése érdekében kutatási integritás a teljes kutatási/innovációs folyamat mentén, szélesebb értelemben pedig a tudományos rendszer integráns elemként kell, hogy megjelenjen, nem pedig a kutatást/innovációt kiegészítő elemként. Az új, európai kutatási integritás kódex e tekintetben szigorú elvárásokat támaszt a kutatókkal szemben.

A kutatási etika és integritás oktatásának hagyományos módszerei nem alkalmasak e témával kapcsolatosan a tudatosság hatékony növelésére. Ennek következtében innovatív oktatási módszerek kidolgozására van szükség, melyek keretében valamennyi, a kutatásokban közvetlen (fiatal vagy tapasztalt kutatók), vagy közvetett (diákok, oktatók) módon érintett érdekelt megszólítása biztosítható.

A létező sikeres oktatási gyakorlatokra alapozva a felhívás keretében a kutatási integritás támogatása, valamint a diákok és pályafutásuk korai szakaszában járó kutatók tudatosságának növelése érdekében cél innovatív, diák-központú oktatási módszerek fejlesztése, illetve tesztelése.A kidolgozásra kerülő módszertan alapját az új, európai kutatási integritás kódex képezi. A megvalósítás során a kidolgozásra kerülő tanterv és oktatási eszközök/módszerek vonatkozásában különösen két csoport igényeire szükséges összpontosítani: a serdülőkorúak, valamint egyetemi hallgatók és pályafutásuk korai szakaszában járó kutatók.

A létrehozott tantervvel szemben elvárás, hogy interaktív legyen, biztosítva a hallgatók és fiatal kutatók kialakítás folyamatában történő aktív részvételét. A célcsoportként választott diákok korának megfelelő tanterv a nemi dimenzió figyelembe vételével kell, hogy kidolgozásra kerüljön. A tantervben megjelenő lehetséges elemek, többek között: dráma játékok, szerepjáték, közösségi szolgálat keretében megvalósuló tanulás, esettanulmányok, viták, állásfoglalások, prezentációk, valamint e-learning módszerek. Fontos szempontként érvényesítendő a vélemények sokszínűsége.

Továbbá, a tanterv megvalósításáért felelős oktatók számára képzési programok kidolgozására kerül sor.

Végrehajtó ügynökség: Research Executive Agency (REA)
Pályázati azonosító: SwafS-02-2018
Státusz: lejárt
Határidő: 2018.04.10.
Keretösszeg: 2 500 000 EUR
Támogatási forma: Vissza nem térítendő
Támogatási intenzitás: 100%
Kedvezményezett:
Kutatóközpont (kutatóhely, egyetemi kutatóközpont), Nagyvállalat, Mikro-, kis- és középvállalkozás, Non-profit szervezet (civil szervezet), Non-profit szervezet (állami fenntartású intézmény), Egyházi jogi szervezet, Egyéb gazdasági társaság (pl. szociális szövetkezet)
Konzorciumi előírás:

A konzorcium tagjai minimum három különböző EU tagországból vagy társult országból kell, hogy érkezzenek.

Feltöltés ideje: 2017. 12. 12.
Határidő:
2018.04.10.
Kiírás neve magyarul:
A kutatási etika és integritás oktatásának innovatív módszerei
Kiírás neve angolul:
Innovative methods for teaching ethics and research integrity
Program:
Horizon 2020
Alprogram:
Science with and for Society