339 különböző nyitott pályázat
2020. március 31.
Pályázati szűrő
par
tk
sze

Nyitott iskolák és együttműködés a tudomány oktatásában

Összefoglaló:

A felhívás keretében olyan pályázatok kerülnek támogatásra, amelyek a tudományok oktatása terén a nyitott iskola koncepció megvalósítására törekszenek, a formális, nem formális és informális oktatást biztosító szervezetek, vállalkozások, valamint a civil társadalom közötti együttműködés keretében.

Célok:

A felhívás célja új típusú együttműködések kialakulásának elősegítése a helyi közösségekben, a tudományok oktatásának támogatása céljából, valamennyi lakos javára. Ezzel összefüggésben a nyitott iskola koncepció integrációja érdekében számos, a tudományok formális, nem formális és informális oktatását biztosító szervezetek, vállalkozások és a civil társadalom képviselői közötti együttműködésen alapuló tevékenység valósítható meg.

A felhívás keretében támogatott „nyitott iskolák” olyan az iskolák, amelyek más érdekeltekkel való együttműködés keretében a közösség jólétének letéteményeseiként jelennek meg, ahol a családok az iskolai élet és tevékenységek valódi résztvevőivé válnak, és a vállalkozásokból, civil szervezetektől, valamint a társadalom egészéből érkező szakemberek segítségével a valós élethez kapcsolódó projektek is megjelennek a tantervi oktatás keretei között. A megvalósítás során a releváns szakpolitikai döntéshozók részvételének biztosítása is elvárás, a jógyakorlatok szakpolitikai integrálása, valamint a projekt eredményeinek és hatásának a projektzárást követő időszakban történő fenntarthatósága érdekében.

Végrehajtó ügynökség: Research Executive Agency (REA)
Pályázati azonosító: SwafS-01-2018-2019
Státusz: lejárt
Határidő: 2018.04.10.
Keretösszeg: 3 000 000 EUR
Támogatási forma: Vissza nem térítendő
Támogatási intenzitás: 100%
Kedvezményezett:
Kutatóközpont (kutatóhely, egyetemi kutatóközpont), Nagyvállalat, Mikro-, kis- és középvállalkozás, Non-profit szervezet (civil szervezet), Non-profit szervezet (állami fenntartású intézmény), Egyházi jogi szervezet, Egyéb gazdasági társaság (pl. szociális szövetkezet)
Konzorciumi előírás:

A konzorcium tagjai minimum három különböző EU tagországból vagy társult országból kell, hogy érkezzenek.

Feltöltés ideje: 2017. 12. 12.
Határidő:
2018.04.10.
Kiírás neve magyarul:
Nyitott iskolák és együttműködés a tudomány oktatásában
Kiírás neve angolul:
Open schooling and collaboration on science education
Program:
Horizon 2020
Alprogram:
Science with and for Society