142 különböző nyitott pályázat
2020. augusztus 15.
Pályázati szűrő
kt

A Kutatási Infrastruktúrák Európai Stratégiai Fórumának infrastruktúráinak összekapcsolása klaszter projektek segítségével

Összefoglaló:

A téma keretében a hatékony adatmegőrzés és az adatok azonnali és jövőbeli megosztását, valamint újrafelhasználását támogató nyílt hozzáférés biztosítása érdekében klaszter projektek keretében a Kutatási Infrastruktúrák Európai Stratégiai Fórumának (ESFRI) ütemtervében meghatározott kutatási infrastruktúrák és az Európai Nyílt Tudományos Felhő (EOSC) közötti kapcsolat megteremtése kerül támogatásra.

Célok:

A hatékony adatmegőrzés és az adatok azonnali és jövőbeli megosztását, valamint újrafelhasználását támogató nyílt hozzáférés biztosítása napjaink kutatási infrastruktúráinak és a Horizon 2020 program keretében megvalósuló törekvések alapvető eleme, a kutatók ugyanakkor még mindig a kutatási adatok széttagoltságával szembesülnek.

Jelen téma a Kutatási Infrastruktúrák Európai Stratégiai Fórumának (ESFRI) ütemtervben meghatározott kutatási infrastruktúrák és az Európai Nyílt Tudományos Felhő (EOSC) közötti kapcsolat megteremtésére hivatott. E tevékenység támogatását az ESFRI projektek és objektumok összegyűjtésére szolgáló klaszterprojektek biztosítják a következő tematikus területeken: orvosbiológiai tudomány, környezetvédelem és földtudományok, fizika és elemző létesítmények, társadalom- és bölcsészettudományok, csillagászat, energia. Míg a klaszterek központi magját az ESFRI-infrastruktúrák képezik, más, európai dimenzióval rendelkező, világviszonylatban is jelentős kutatási infrastruktúrák, Európai Kutatási Infrastruktúra Konzorciumok (ERIC) és egyéb nemzetközi szervezetek részvétele szintén elfogadható. Minden infrastruktúra azonban csak egy klaszterben vehet részt.A téma keretében konkrétan támogatható tevékenységek részletes listája a "Kutatási infrastruktúrák sajátosságai" című rész C részében található.

Végrehajtó ügynökség: Research Executive Agency (REA)
Pályázati azonosító: INFRAEOSC-04-2018
Státusz: lejárt
Határidő: 2018.03.22.
Keretösszeg: 95 000 000 EUR
Támogatási forma: Vissza nem térítendő
Támogatási intenzitás: 100%
Kedvezményezett:
Kutatóközpont (kutatóhely, egyetemi kutatóközpont), Nagyvállalat, Mikro-, kis- és középvállalkozás, Non-profit szervezet (civil szervezet), Non-profit szervezet (állami fenntartású intézmény), Egyházi jogi szervezet, Egyéb gazdasági társaság (pl. szociális szövetkezet)
Konzorciumi előírás:

A konzorcium tagjai minimum három különböző EU tagországból vagy társult országból kell, hogy érkezzenek.

Feltöltés ideje: 2017. 12. 11.
Határidő:
2018.03.22.
Kiírás neve magyarul:
A Kutatási Infrastruktúrák Európai Stratégiai Fórumának infrastruktúráinak összekapcsolása klaszter projektek segítségével
Kiírás neve angolul:
Connecting ESFRI infrastructures through Cluster projects
Program:
Horizon 2020
Alprogram:
Excellent Science