142 különböző nyitott pályázat
2020. augusztus 15.
Pályázati szűrő
kt

A SwafS tudásalap létrehozása

Összefoglaló:

A felhívás keretében támogatásra kerülő pályázat megvalósítása során olyan kutatási-innovációs tevékenységek megvalósítására szükséges törekedni, amelyek a tudomány és a társadalom között fennálló kapcsolatok vizsgálatára irányulnak a napjainkban a tudomány dinamikus fejlődése vonatkozásában jellemző folyamatok figyelembe vétele mellett.

Célok:

A tudomány és a társadalom fejlődésének megértése elősegíti a proaktív és előrelátó politikai döntéshozatalt. Ez magában foglalja annak vizsgálatát is, hogy a társadalmi szereplők, beleértve a fiatalokat is, hogyan értik meg a tudományt és a tudományos fejleményeket, hogyan reagálnak azokra, illetve közöttük milyen kapcsolat alakul ki, valamint melyek a tudományos relevanciájú tevékenységeik fő motivációi. Ezt egészíti ki a tudomány vonatkozásában megvalósított kommunikáció és a tudomány digitális világban való jelenlétének, továbbá annak vizsgálata, hogy a tudomány és a technológia milyen módon tanulmányozza az olyan különböző szakterületeket, mint a viselkedéstudomány, kommunikációs tanulmányok, a nemek kutatása, nyelvészet és szociális antropológia, vagy tesz különbséget azok között; ez hozzájárulhat a tudomány és a társadalom közötti interakciók magyarázatához is. Mindez az emberek szükségleteivel és aggályaival kapcsolatos, feltáratlan kutatási és innovációs területekre irányítja a figyelmet, valamint a felelősségteljes kutatás és innováció által érintett területekre. A tudomány és innováció mélyreható változásainak, valamint azok társadalommal és gazdasággal való kapcsolatainak vizsgálata szintén érdeklődés tárgyát képezheti. Ide tartozó kérdések többek között a nyílt tudomány és innováció felé történő átmenet, valamint a tudomány és társadalom közötti kapcsolat ebből eredeztethető változásai.

Végrehajtó ügynökség: Research Executive Agency (REA)
Pályázati azonosító: SwafS-20-2018-2019
Státusz: lejárt
Határidő: 2018.04.10.
Keretösszeg: 6 000 000 EUR
Támogatási forma: Vissza nem térítendő
Támogatási intenzitás: 100%
Kedvezményezett:
Kutatóközpont (kutatóhely, egyetemi kutatóközpont), Nagyvállalat, Mikro-, kis- és középvállalkozás, Non-profit szervezet (civil szervezet), Non-profit szervezet (állami fenntartású intézmény), Egyházi jogi szervezet, Egyéb gazdasági társaság (pl. szociális szövetkezet)
Konzorciumi előírás:

A konzorcium tagjai minimum három különböző EU tagországból vagy társult országból kell, hogy érkezzenek.

Feltöltés ideje: 2017. 12. 07.
Határidő:
2018.04.10.
Kiírás neve magyarul:
A SwafS tudásalap létrehozása
Kiírás neve angolul:
Building the SwafS knowledge base
Program:
Horizon 2020
Alprogram:
Science with and for Society