239 különböző nyitott pályázat
2021. október 19.
Pályázati szűrő
kk
önk
flk
okt
flk
par

A szociális szolgáltatások reformjait támogató szociálpolitikai újítások

Összefoglaló:

A pályázat, a munkaerőpiaci szolgáltatásokat igénybevevők számára nyújtott integrált szociális szolgáltatások nyújtásához és megszervezéséhez kapcsolódó szakpolitikai újításokat támogatja. A szakpolitikai újításoknak integrált szolgáltatás nyújtási szemlélettel kell rendelkezniük. A nők munka-erőpiaci részvételét támogató pályázati anyagok előnyt élveznek.

A pályázati felhívás az Aktív Befogadás és a Szociális Beruházási Csomag, illetve a közeljövőben várhatóan megjelenő, a hosszá tavú munkanélküliek munka-erőpiaci integrálását célzó kezdeményezések megvalósítását is támogatja.

A pályázat keretében az Európai Bizottság olyan kis léptekben megvalósított szakpolitikai újításokat támogat, amelyek hatásai jól mérhetőek és tapasztalatai elég meggyőzőek ahhoz, hogy a későbbiekben nagy léptékű megvalósításukra is sor kerülhessen. Ezáltal a politikai döntéshozatal szereplői és a szociális területen működő szolgáltatók, tudományos és bizonyított tapasztalati alapokon álló szakpolitikai döntéseket hozhatnak.

A szakpolitikai újításoknak, az integrált szolgáltatások nyújtásában, a köz-, magán és társadalmi szereplők közötti partnerség megerősítését kell szem előtt tartaniuk. A szakpolitikai újításoknak, a helyi, regionális vagy nemzeti szintű kihívásokra kell választ keresniük.

Célok:

A pályázat, a munkaerő piaci szolgáltatásokat igénybe vevők számára nyújtott integrált szociális szolgáltatások nyújtásához és megszervezéséhez kapcsolódó szakpolitikai újításokat támogatja. A szakpolitikai újításoknak integrált szolgáltatás nyújtási szemlélettel kell rendelkezniük. A nők munka-erőpiaci részvételét támogató pályázati anyagok előnyt élveznek.

A pályázati felhívás az Aktív Befogadás és a Szociális Beruházási Csomag, illetve a közeljövőben várhatóan megjelenő, a hosszá tavú munkanélküliek munka-erőpiaci integrálását célzó kezdeményezések megvalósítását is támogatja.

A pályázat keretében az Európai Bizottság olyan kis léptekben megvalósított szakpolitikai újításokat támogat, amelyek hatásai jól mérhetőek és tapasztalatai elég meggyőzőek ahhoz, hogy a későbbiekben nagy léptékű megvalósításukra is sor kerülhessen. Ezáltal a politikai döntéshozatal szereplői és a szociális területen működő szolgáltatók, tudományos és bizonyított tapasztalati alapokon álló szakpolitikai döntéseket hozhatnak.

A szakpolitikai újításoknak, az integrált szolgáltatások nyújtásában, a köz-, magán és társadalmi szereplők közötti partnerség megerősítését kell szem előtt tartaniuk. A szakpolitikai újításoknak, a helyi, regionális vagy nemzeti szintű kihívásokra kell választ keresniük.
Végrehajtó ügynökség: Európai Bizottság - Foglalkoztatás, Szociális Ügyek és Társadalmi Befogadás Főigazgatóság
Pályázati azonosító: VP/2015/011
Státusz: lejárt
Határidő: 2015.11.16.
Keretösszeg: 10 800 000 EUR
Támogatási forma: Vissza nem térítendő
Támogatási intenzitás: 80%
Kedvezményezett:

Megfelelő és bizonyított szakmai és operatív kapacitásokkal és tapasztalattal rendelkező köz, magán és non-profit szervezetek.

Konzorciumi előírás:

A vezető pályázó vagy konzorcium vezető csak EU tagállami, EGK tagállami (Izland és Norvégia) vagy az EaSI Progress pillérben résztvevő harmadik országbeli jogi személy,[1] amely a foglalkoztatás- illetve a szociálpolitika területén szakpolitika tervezéssel és/vagy megvalósítással és/vagy szociális szolgáltatások nyújtásával, szervezésével és/vagy finanszírozásával foglalkozó köz, magán, és/vagy nonprofit szervezet helyi, regionális vagy nemzeti hatáskörrel.

Ha a főpályázó magán vagy nonprofit szervezet, akkor elvárás, hogy a szociális és foglalkoztatáspolitika területén helyi, regionális vagy nemzeti szinten végezze tevékenységeit.

[1] Izland és Norvégia

A csatlakozásra váró országokkal kötött részvételi egyezmények a kiírás időpontjában még nem emelkedtek jogerőre (Albánia, Macedónia, Montenegró, Szerbia és Törökország)

Feltöltés ideje: 2015. 09. 01.
Határidő:
2015.11.16.
Kiírás neve magyarul:
A szociális szolgáltatások reformjait támogató szociálpolitikai újítások
Kiírás neve angolul:
Call for Proposlas for Social Policy Innovations Supporting Reforms in Soical Services
Program:
Employment and Social Innovation Programme (EaSI)
Alprogram:
Progress