142 különböző nyitott pályázat
2020. augusztus 15.
Pályázati szűrő
kt
ikt

Digitális egészségügyi és gondozási szolgáltatások - a stratégia és a (korai) bevezetés támogatása

Összefoglaló:

A pályázati felhívás keretében olyan pályázat támogatása valósul meg, amely a digitális egészségügyi és gondozási szolgáltatók/felhasználók beszerzési igényeinek támogatása céljából határon átnyúló gyakorlati közösségek keretfeltételeinek megteremtését valósítja meg.

Célok:

Az egészségügyi és gondozási szolgáltatók és felhasználók az új egészségügyi és gondozási megoldások feltérképezése és az ezekkel kapcsolatos befektetéseik során egyre összetettebb döntésekre kényszerülnek. A kutatások és innovatív digitális megoldások beszerzésének előkészítése terén ezért nagy szükség van a határokon átnyúló együttműködés támogatására. Szükséges továbbá a magas színvonalú politikák, stratégiák és gyakorlatok összehangolt végrehajtása.

A pályázati felhívás célja, hogy kedvező keretfeltételeket teremtsen a határokon átnyúló gyakorlati közösségek számára. További cél egy olyan hálózat létrehozása, amely az egészségügyi és gondozási területen aktív kutatási és innovációs ökoszisztémákat jövőbeli kutatási és innovációs beszerzési döntéseik terén támogatja, végső soron pedig hozzájárul az egészségügyi rendszerek és új gondozási modellek nagyléptékű elterjedéséhez.

A nyertes pályázat keretében többek között, de nem kizárólagosan a hálózat kompetenciáira és kapacitására épülő alábbi párhuzamos tevékenységek megvalósítására szükséges törekedni:

1. Az európai egészségügyi és gondozási beszerzők és más kereslet oldali szereplők többszörös együttműködésen alapuló növekedési politikáinak és stratégiáinak fejlesztésére irányuló tevékenységének a négyes hélix rendszerkörnyezetben megvalósuló koordinációja.

2. Célzott támogatás a beszerzők, a régiók, a városok, a nemzeti hatóságok és a felhasználók számára, többek között eseti specifikus innovációs/üzleti modellek kidolgozása, jogi segítségnyújtás, szabályozás, kockázatkezelés, bevált gyakorlatok megosztása, képzés és oktatás, finanszírozási forrásokhoz való hozzáférés, beszerzések terén.

3. A megvalósítás során törekedni szükséges egy határon átnyúló kereskedelmi hasznosítást megelőző beszerzés megvalósíthatóságának értékelésére és előkészítésére legalább egy közös felhasználó és beszerzési igény alapján.

Végrehajtó ügynökség: Research Executive Agency (REA)
Pályázati azonosító: SC1-HCC-04-2018
Státusz: lejárt
Határidő: 2018.04.24.
Keretösszeg: 3 000 000 EUR
Támogatási forma: Vissza nem térítendő
Támogatási intenzitás: 100%
Kedvezményezett:
Kutatóközpont (kutatóhely, egyetemi kutatóközpont), Nagyvállalat, Mikro-, kis- és középvállalkozás, Non-profit szervezet (civil szervezet), Non-profit szervezet (állami fenntartású intézmény), Egyházi jogi szervezet, Egyéb gazdasági társaság (pl. szociális szövetkezet)
Konzorciumi előírás:

A konzorcium tagjai minimum három különböző EU tagországból vagy társult országból kell, hogy érkezzenek.

Feltöltés ideje: 2017. 11. 16.
Határidő:
2018.04.24.
Kiírás neve magyarul:
Digitális egészségügyi és gondozási szolgáltatások - a stratégia és a (korai) bevezetés támogatása
Kiírás neve angolul:
Digital health and care services – support for strategy and (early) adoption
Program:
Horizon 2020
Alprogram:
Societal Challenges