142 különböző nyitott pályázat
2020. augusztus 15.
Pályázati szűrő
kt

A személyre szabott orvoslást támogató adatintegrációs és adat-vezérelt in-silico modellek - európai szabványosítási keretrendszer

Összefoglaló:

A pályázati felhívás keretében támogatott projekt a személyre szabott orvoslást támogató adatintegrációs és adatvezérelt in-silico modellek vonatkozásában nemzetközi fórum kialakítását valósítja meg, a szabványosítási stratégiák megvitatása, a legjobb gyakorlatok azonosítása, valamint a szabványosítási iránymutatásokra vonatkozó ajánlások megfogalmazása céljából.

Célok:

A támogatásra kerülő pályázat keretében a transzlációs és klinikai kutatásokban alkalmazott in-silico módszertanokhoz kapcsolódó fórum kialakítását szükséges megvalósítani, melynek keretében a különböző transznacionális kezdeményezések során kialakításra kerülő szabványosítási stratégiák összekapcsolására és megvitatására nyílik lehetőség. Ezzel összefüggésben az adatintegrációs és adatvezérelt in-silico modell-stratégiák értékelésére, valamint az emberi megbetegedések heterogén adatainak transznacionális módon történő integrációját és modellezését szolgáló legjobb gyakorlatok azonosítására kerül sor, a leginkább strukturált humán adatok heterogén típusaira helyezett hangsúllyal. A projekt eredményeként a heterogén adatintegrációs és adatvezérelt in-silico modellekre irányuló, együttműködésen alapuló európai kutatáshoz szükséges rugalmas/adaptálható szabványosítási iránymutatásokra vonatkozó ajánlások megfogalmazására is sor kerül.

Végrehajtó ügynökség: Research Executive Agency (REA)
Pályázati azonosító: SC1-HCO-02-2018
Státusz: lejárt
Határidő: 2018.04.18.
Keretösszeg: 2 000 000 EUR
Támogatási forma: Vissza nem térítendő
Támogatási intenzitás: 100%
Kedvezményezett:
Kutatóközpont (kutatóhely, egyetemi kutatóközpont), Nagyvállalat, Mikro-, kis- és középvállalkozás, Non-profit szervezet (civil szervezet), Non-profit szervezet (állami fenntartású intézmény), Egyházi jogi szervezet, Egyéb gazdasági társaság (pl. szociális szövetkezet)
Konzorciumi előírás:

A konzorcium tagjai minimum három különböző EU tagországból vagy társult országból kell, hogy érkezzenek.

Feltöltés ideje: 2017. 11. 16.
Határidő:
2018.04.18.
Kiírás neve magyarul:
A személyre szabott orvoslást támogató adatintegrációs és adat-vezérelt in-silico modellek - európai szabványosítási keretrendszer
Kiírás neve angolul:
Data integration and data-driven in-silico models for enabling personalised medicine - a European standardization framework
Program:
Horizon 2020
Alprogram:
Societal Challenges