142 különböző nyitott pályázat
2020. augusztus 15.
Pályázati szűrő
kt

Az emberi mikrobiom kutatási eredmények és alkalmazási lehetőségeik kihasználása a betegségek személyre szabott előrejelzése, megelőzése és kezelése céljából

Összefoglaló:

A pályázati felhívás keretében olyan pályázatok támogatására kerül sor, amelyek az emberi mikrobiommal kapcsolatos korábbi kutatási eredmények alapján a betegségek személyre szabott előrejelzését, megelőzését és kezelését támogató megoldások kialakítására irányulnak.

Célok:

Az emberi mikrobiom szerepe az egészség szempontjából kiemelkedő jelentőségű. Ezzel összefüggésben jelen pályázati felhívás a személyre szabott előrejelzés klinikai aspektusaira, valamint a betegségek megelőzésére helyezi a hangsúlyt.

A pályázati felhívás keretében cél a kiegyensúlyozott egészségi állapot megértése, és erre alapozva a betegségek előrejelzésére és megelőzésére használható személyre szabott megközelítések és klinikai eszközök kidolgozása. A megvalósítás során a nagyléptékű nemzetközi kezdeményezések keretében keletkezett, kiváló minőségű, mikrobiom/metabolom-vonatkozású, illetve az omikák által szolgáltatott adatok felhasználására, integrálására, az adatok és más típusú megközelítések kombinációjára szükséges törekedni. Ennek során figyelembe vehető aspektusok a következők: betegség-orientált funkcionális analízis, engodén és exogén tényezők, innovatív képalkotás, továbbá funkcionális, szerkezeti, az életmóddal/korral/étrenddel, környezettel, illetve mentális zavarokkal/egyéb egyidejűleg fennálló megbetegedésekkel kapcsolatos adatok. Az erőforrások megosztása és újra felhasználhatóságuk biztosítása érdekében a megvalósítás során elvárás a jövőbeli European Open Science Cloud platformmal való kapcsolat megteremtése is. A pályázatoknak hozzá kell járulniuk a mintagyűjtés és tárolás szabványosításához, a módszerekhez (szabványos működési eljárásokhoz) és a tanulmányi tervekhez.

Végrehajtó ügynökség: Research Executive Agency (REA)
Pályázati azonosító: SC1-BHC-03-2018
Státusz: lejárt
Határidő: 2018.04.18.
Keretösszeg: 50 000 000 EUR
Támogatási forma: Vissza nem térítendő
Támogatási intenzitás: 100%
Kedvezményezett:
Kutatóközpont (kutatóhely, egyetemi kutatóközpont), Nagyvállalat, Mikro-, kis- és középvállalkozás, Non-profit szervezet (civil szervezet), Non-profit szervezet (állami fenntartású intézmény), Egyházi jogi szervezet, Egyéb gazdasági társaság (pl. szociális szövetkezet)
Konzorciumi előírás:

A konzorcium tagjai minimum három különböző EU tagországból vagy társult országból kell, hogy érkezzenek.

Feltöltés ideje: 2017. 11. 15.
Határidő:
2018.04.18.
Kiírás neve magyarul:
Az emberi mikrobiom kutatási eredmények és alkalmazási lehetőségeik kihasználása a betegségek személyre szabott előrejelzése, megelőzése és kezelése céljából
Kiírás neve angolul:
Exploiting research outcomes and application potential of the human microbiome for personalised prediction, prevention and treatment of disease
Program:
Horizon 2020
Alprogram:
Societal Challenges