370 különböző nyitott pályázat
2020. február 23.
Pályázati szűrő
par

Civil társadalmi együttműködés az oktatás és a képzés terén

Összefoglaló:

Az Erasmus+ Program pályázatot hirdet konzorciumok számára azzal a céllal, hogy ösztönözze a szakpolitikai fejlesztéseket, a szakpolitikai párbeszédet és megvalósítást az oktatás és a képzés területén.

Célok:

Az oktatás és képzés terén működő civil társadalmi szervezeteknek innovatív, célzott és kreatív stratégiákat és tevékenységeket kell kidolgozniuk és megvalósítaniuk, amelyek célja az alábbi területeken megvalósuló reformok és intézkedések eredményes végrehajtásának támogatása.

Az érintett területek az alábbiak:

 • mindenki számára inkluzív oktatás előmozdítása: például: a hátrányos helyzetben levő tanulók eredményesebb integrációjához vezető és a tanulókat szükségleteik szerint támogató tanulási környezet megteremtése; a családokkal, szociális intézményekkel, a civil társadalommal, a szociális partnerekkel és a nem formális tanulási ágazattal való együttműködés fokozása;
 • a kulcs kompetenciák valamennyi polgár általi elsajátítása: az alapvető olvasási, matematikai és tudományos készségek megszerzésének támogatása; a kompetencia-alapú oktatás és tanulás növelése;
 • a tanárok, az oktatási és képzési intézmények személyzetének és vezetőinek támogatása: a vonzó előmeneteli rendszerek előmozdítása; elérhető, megfizethető és releváns folyamatos szakmai fejlődés előmozdítása;
 • a kiválóság és az innováció előmozdítása: a digitális technológiáknak az innovatív pedagógiai modellekben történő tényleges felhasználása
Végrehajtó ügynökség: Oktatási, Audiovizuális és Kulturális Végrehajtó Ügynökség (EACEA)
Pályázati azonosító: EACEA/26/2017
Státusz: lejárt
Határidő: 2017.12.14.
Keretösszeg: 2 500 000 EUR
Támogatási forma: Vissza nem térítendő
Kedvezményezett:

1. kategória: Európai nem kormányzati szervezet

 • olyan tevékenységeket folytat, amelyek támogatják az oktatás és a képzés terén folytatott európai együttműködés stratégiai keretrendszerének (Oktatás és képzés 2020) végrehajtását a következő ágazatok legalább egyikében: kora gyermekkori nevelés és gondozás, iskolai oktatás, felsőoktatás, szakoktatás és szakképzés, felnőttoktatás, vagy az ágazatokon átnyúló fő területek legalább egyikén, mint például a polgári ismeretek, az ikt oktatás, nyelvtanulás, vállalkozási ismeretek iskolai oktatása stb., valamint a fő érdekelt felek – diákok, tanárok/oktatók/intézményvezetők, oktatási szolgáltatók, szülők stb. – legalább egy csoportját képviseli;
 • hivatalosan elismert struktúrával működik, amelynek része a) egy európai szervezet/titkárság (a pályázó), amely a támogatható országok valamelyikében a pályázat benyújtásá­nak időpontjában legalább két éve hivatalosan be van jegyezve; és b) az európai szervezettel/titkársággal hivatalos kapcsolatban álló nemzeti szervezetek/fiókok legalább 12 támogatható országban,
 • független az állami hatóságoktól, politikai pártoktól és kereskedelmi szervezetektől,
 • legalább egy fizetett (teljes munkaidőben dolgozó munkavállalóval egyenértékű) munkatárssal rendelkeznek.

2. kategória: Egy európai hálózat (formális hálózat)

Az európai hálózat az európai nem-kormányzati szervezetek ernyőszervezetét jelenti. Az ilyen európai hálózat sajátossága, hogy tagjai maguk is európai szintű nem-kormányzati szervezetek. Az európai ernyőszervezet ily módon igen nagy számban képviseli az európai érdekelteket, és szakpolitikai területek széles skáláját fedi le.

Emellett meg kell felelnie a következőknek is:

 • jogilag önálló európai nem kormányzati szervezetekből áll, és aktí­van részt vesz az oktatás és képzés terén folytatott európai együttműködés stratégiai keretrendszerének (Oktatás és képzés 2020) megvalósításában,
 • megfelel az alábbi három követelménynek: a) az érdekelt felek – például a tanulók (az oktatás és képzés minden szintjén), a tanári szakma (azaz tanárok, oktatók és intézményvezetők), a szülők stb. – legalább egy fő csoportját képviseli; valamint b) aktívan tevékenykedik az alábbi ágazatok mindegyikében: koragyermekkori nevelés és gondozás, iskolai oktatás, felsőoktatás, szakoktatás és szakképzés, felnőttoktatás, valamint c) az ágazatokon átnyúló kiemelt területek (mint például a polgári ismeretek, az ikt, idegen nyelvek, vállalkozási ismeretek iskolai oktatása stb.) legalább egyikén aktív, és tevékenységében az érdekeltek fent említett reprezentatív csoportjai közül legalább egy részt vesz,
 • a pályázat benyújtásának időpontjában legalább két éve hivatalosan bejegyzett, azaz jogi személyiséggel rendelkező szervezetként működik a támogatható országok valamelyikében (a pályázók kötelesek benyújtani a pályázó szervezetek alapító okiratainak és hivatalos cégkivonatainak egy példányát),
 • legalább 20 tagszervezettel rendelkezik;
 • független az állami hatóságoktól, politikai pártoktól és kereskedelmi szervezetektől;
 • legalább egy fizetett (teljes munkaidejűvel egyenértékű) munkatárssal rendelkezik.
Konzorciumi előírás:

A konzorciumra vonatkozó előírások a kedvezményezettek kategóriánál olvashatóak.

Feltöltés ideje: 2017. 11. 08.
Határidő:
2017.12.14.
Kiírás neve magyarul:
Civil társadalmi együttműködés az oktatás és a képzés terén
Kiírás neve angolul:
Civil Society Cooperation in the Field of Education and Training
Program:
Erasmus+
Alprogram:
Key Action 3 - Support to policy reform