142 különböző nyitott pályázat
2020. augusztus 15.
Pályázati szűrő
kt

Fintech: kísérleti keretrendszer és a jogszabályi megfelelőség

Összefoglaló:

A Horizon 2020 Program pályázatot hirdet meg a különböző digitális technológiák, pénzügyi területek és vállalkozói tér metszéspontját képező ”Fintech” témában. A pályázat célja, hogy Fintech-ben betöltött szerep növelésével az európai start-up vállalkozások uniós és globális sikerekkel gazdagodjanak.

Célok:

A „Fintech” a különböző digitális technológiák, pénzügyi területek és vállalkozói tér metszéspontjában helyezkedik el számos, diszruptív szolgáltatás bevezetését tervező start-up és scale-up vállalkozással. A kihívás az Európa és központjai által a Fintech-ben betöltött szerep növelésére irányul, a start-up vállalkozások európai uniós és globális szintű, nagyobb arányú sikere érdekében.

A felhívás keretében megvalósuló tevékenységek:

  • az innovatív Fintech megoldások kísérleti tesztelését biztosító új megközelítések kidolgozása jogszabályalkotó testületek és más releváns szervezetek közös erőfeszítései segítségével, valamint ezen erőfeszítések határon átnyúló támogatása Európában;
  • kapacitásépítés és tanácsadó szakértelem biztosítása a Fintech start-up vállalkozások számára növekedésük támogatása céljából.A szabályozási útmutatás szakértői csoport segítségével valósul meg. A tevékenység különösen az adatokkal összefüggő politikák és szabályok közös értelmezését kell, hogy támogassa.
  • a Fintech szempontjából releváns, határon átnyúló networking ökoszisztéma, és csomópontok támogatása, különösen a start-upok értékelésével kapcsolatos jogszabályi kérdések támogatása, valamint a Fintech keretében megvalósuló innováció beszerzés lehetőségeinek azonosítása céljából;
  • lehetséges tevékenységek és műszaki megoldások felvázolása a jogszabályi környezet hatásának értékelése, valamint a pénzügyi területek jogszabályi környezettel való összehangolása céljából. Ebbe DLT/blockhain alapú, vagy algoritmikus, jogszabályon alapuló kezdeményezések is beletartozhatnak.
Végrehajtó ügynökség: Research Executive Agency (REA)
Pályázati azonosító: ICT-35-2018
Státusz: lejárt
Határidő: 2018.04.17.
Keretösszeg: 2 500 000 EUR
Támogatási forma: Vissza nem térítendő
Támogatási intenzitás: 100%
Kedvezményezett:
Kutatóközpont (kutatóhely, egyetemi kutatóközpont), Nagyvállalat, Mikro-, kis- és középvállalkozás, Non-profit szervezet (civil szervezet), Non-profit szervezet (állami fenntartású intézmény), Egyházi jogi szervezet, Egyéb gazdasági társaság (pl. szociális szövetkezet)
Konzorciumi előírás:

A konzorcium tagjai minimum három különböző EU tagországból vagy társult országból kell, hogy érkezzenek.

Feltöltés ideje: 2017. 11. 02.
Határidő:
2018.04.17.
Kiírás neve magyarul:
Fintech: kísérleti keretrendszer és a jogszabályi megfelelőség
Kiírás neve angolul:
Fintech: Support to experimentation frameworks and regulatory compliance
Program:
Horizon 2020
Alprogram:
Industrial Leadership