142 különböző nyitott pályázat
2020. augusztus 15.
Pályázati szűrő
kt
ikt

A nagyteljesítményű számítástechnika és Big Data által támogatott nagyléptékű tesztkörnyezet és alkalmazások

Összefoglaló:

A Horizon 2020 Program pályázatot hirdet innovatív megoldások kialakulása érdekében a Dolgok Internetével, illetve a Big Data és a felhőalapú számítástechnikák összekapcsolódásával kapcsolatban. A pályázat célja, hogy az új technológiákkal ipari alkalmazási tesztkörnyezetek kialakítására kerüljön sor az ipari ágazatok fejlődése érdekében (egészségügy, feldolgozóipar, energetika, pénzügyi és biztosítási ágazat, agrár-élelmiszeripar és biztonság ágazatok).

Célok:

A Dolgok Internete, valamint a nagyteljesítményű számítástechnika, Big Data és felhőalapú számítástechnikák összekapcsolódása innovációk széles körének kialakulását teszi lehetővé. Az ezen technológiák integrálására képes, a jelenleg elérhető nagy teljesítményű számítástechnikai és adat-infrastruktúrák legjobb kihasználását biztosító, nagy léptékű, ipari alkalmazási tesztkörnyezet kialakítása hozzájárul a digitalizáció felgyorsulásához, valamint Európa kulcsfontosságú ipari ágazatainak (egészségügy, feldolgozóipar, energetika, pénzügyi és biztosítási ágazat, agrár-élelmiszeripar és biztonság) innovációs potenciáljához.

a) Innovációs Intézkedés (benyújtási határidő: 2018. április)

A felhívás célja a meglevő releváns technológiák (HPC/BD/felhő) kombinációja és/vagy adaptációja segítségével a big data alkalmazások és szolgáltatások támogatására képes, nagy léptékű, nagy teljesítményű számítástechnika által támogatott kísérleti tesztkörnyezet fejlesztése, a nagyon nagy adatállományok feldolgozása során felmerülő speciális jellegzetességek kezelése/optimalizálása érdekében. A létrehozott tesztkörnyezet a számos érdekelt és adatforrás felől érkező, rendkívül sokszínű és hatalmas mennyiségű big data kezelésére kell, hogy alkalmas legyen értékteremtés céljából. A tesztkörnyezet számára rendelkezésre álló adatállományok a benyújtásra kerülő pályázatban pontosan meghatározásra kell, hogy kerüljenek. A kísérleti tesztkörnyezettel szemben további elvárás, hogy a felhő segítségével a vállalatok (különösen kis- és középvállalkozások) számára egyszerű és biztonságos hozzáférést, valamint a jelentős erőforrásokat igénylő adathasználati esetekhez biztonságos szolgáltatásokat biztosítsanak.

b) Innovációs Intézkedés (benyújtási határidő: 2018. november)

A felhívás célja nagyléptékű IoT/felhő által támogatott kísérleti tesztkörnyezet fejlesztése big data alkalmazások számára, a releváns technológiákat kombinálva (Big Data, IoT, felhő, peremszámítástechnika, stb.), és az általuk nyújtott lehetőségek kihasználásával. A cél olyan kísérleti tesztkörnyezet létrehozása, amely a nagyon nagy számú osztott forrásból (például érzékelők, vagy IoT alkalmazások/infrastruktúrák és/vagy távoli adattároló/feldolgozó helyszínek) származó adatáramokra irányul az adateszközökből származó értékteremtés céljából. A kísérleti tesztkörnyezet vonatkozásában felmerülő releváns hálózati kapcsolatok, nagy léptékű adatok összegyűjtésének és kezelésének kérdései is megoldandók. A tesztkörnyezet számára rendelkezésre álló adatállományok a benyújtásra kerülő pályázatban pontosan meghatározásra kell, hogy kerüljenek. A kísérleti tesztkörnyezettel szemben további elvárás, hogy a felhő segítségével a vállalatok (különösen kis- és középvállalkozások) számára egyszerű és biztonságos hozzáférést, valamint a jelentős erőforrásokat igénylő adathasználati esetekhez biztonságos szolgáltatásokat biztosítsanak.

A benyújtásra kerülő pályázatok esetében törekedni szükséges a kiegészítő egyéb (nemzeti, regionális) kutatási/innovációs programokkal (beleértve az intelligens szakosodás vonatkozásában releváns strukturális alapokat is) való szinergikus hatásokra, valamint az e programokból származó források bevonására is. A különböző támogatási forrásokat alkalmazó pályázatok esetében konkrét pénzügyi terv benyújtása elvárás, amely a fenti források egyes tevékenységekre történő felhasználását részletezi.

Végrehajtó ügynökség: Research Executive Agency (REA)
Pályázati azonosító: ICT-11-2018-19
Státusz: lejárt
Határidő: 2018.04.17.
Keretösszeg: 90 000 000 EUR
Támogatási forma: Vissza nem térítendő
Támogatási intenzitás:

Profitorientált társaságok részére 70%, non-profit szervezeteknek 100%.

Kedvezményezett:
Kutatóközpont (kutatóhely, egyetemi kutatóközpont), Nagyvállalat, Mikro-, kis- és középvállalkozás, Non-profit szervezet (civil szervezet), Non-profit szervezet (állami fenntartású intézmény), Egyházi jogi szervezet, Egyéb gazdasági társaság (pl. szociális szövetkezet)
Konzorciumi előírás:

A konzorcium tagjai minimum három különböző EU tagországból vagy társult országból kell, hogy érkezzenek.

Feltöltés ideje: 2017. 10. 31.
Határidő:
2018.04.17.
Kiírás neve magyarul:
A nagyteljesítményű számítástechnika és Big Data által támogatott nagyléptékű tesztkörnyezet és alkalmazások
Kiírás neve angolul:
HPC and Big Data enabled Large-scale Test-beds and Applications
Program:
Horizon 2020
Alprogram:
Industrial Leadership