40 különböző nyitott pályázat
2020. szeptember 19.
Pályázati szűrő
kt
ikt

Fotonikai alapú termelés, adatcsere, valamint kapcsolt világítás

Összefoglaló:

A Horizon 2020 Program pályázatot hirdet napjaink egy fontos kihívásának leküzdésére, a kutatók fotonikai technológiákhoz való hozzáférésének biztosításával kapcsolatban. A pályázók lehetőségei két fő téma – az innovációs intézkedés, valamint a kutatási és támogatási intézkedés – köré csoportosulnak.

Célok:

A kihívást az innovációs ökoszisztéma megerősítése jelenti, ennek keretében is a fotonikai technológiákhoz való hozzáférés biztosítása kutatók számára, elősegítve a következő generációs diszruptív fotonikai technológiák gyorsabb elterjedését. A fotonikai alapú termelés számára a kihívást az olyan, nagyobb pontosságot, teljesítményt, illetve irányíthatóságot biztosító következő generációs lézerrendszerek fejlesztése jelenti, amelyek az iparágak széles körében teszik lehetővé a következő generációs termelés megvalósítását.

A pályázatok az alábbi témákra irányulhatnak:

a) Innovációs Intézkedés
  • A fejlett fotonikához való hozzáférés biztosítása kutatók számára: a cél fotonikai és nem fotonikai technológiák biztosítása kutatók számára egy központi honlap segítségével, amely a létező csúcstechnológiai platformokhoz, valamint ezek használatát elősegítő szolgáltatásokhoz (úgymint tervezés, mérés, csomagolás) való hozzáférést teszi lehetővé.
  • Automatizált fotonikai tömegtermelés és adatátviteli fotonikai termékek vonatkozásában a legalább 1 Tb/s adatátviteli sebességgel rendelkező optikai adó-vevők költségek szempontjából versenyképes automatizált gyártásának demonstrációját szükséges megvalósítani. A demonstráció a gyártási folyamat valamennyi lépését át kell, hogy fogja, a chipek előállításától a fotonikai/elektronikai integrációjukig, csomagolásukig, tesztelésükig, valamint releváns környezetben történő demonstrációjukig. Foglalkozni szükséges továbbá a szabványosítás kérdésével.
  • Kapcsolt világítás: ennek keretében a tevékenységek a világítási infrastruktúra és a Dolgok Internete integrációjára kell, hogy irányuljanak, és olyan új funkcionalitások demonstrációját szükséges megvalósítani, mint például a beltéri helymeghatározást támogató, látható fény kommunikáció, szélessávú adatkommunikáció. Az olyan új technológiák fejlesztését és nyílt architektúrákba történő integrációját, mint a biztonság és multicast kommunikáció, szintén valós körülmények között szükséges demonstrálni. A referencia architektúra szabványosítása a tevékenységek egyik fő célja kell, hogy legyen.

b) Kutatási és Támogatási Intézkedés

  • Magas termelékenységű, ultrarövid lézerrendszerek a nagy sebességű anyagfeldolgozás számára: a nanoszekundumtól a femtoszekundum tartományig terjedő impulzushosszúsággal, valamint legalább 1 kW átlagos sugárteljesítménnyel jellemezhető, ultrarövid impulzusú lézerrendszerek fejlesztése, amelyek a gyors anyagfeldolgozást a munkadarabra gyakorolt minimális hőhatással teszik lehetővé. Az impulzus energiák és hullámhosszok a fejlesztéssel érintett alkalmazásnak kell, hogy megfeleljenek. A pályázatok keretében a kapcsolódó monitoring és zártláncú irányítás kérdései is vizsgálhatók. Megvalósítandó továbbá a fejlesztéssel érintett rendszer releváns ipari alkalmazásban történő demonstrációja.
  • Személyre szabott lézersugarak a lézeralapú termelés számára: a munkafelület megmunkálásához optimális energiamennyiséget biztosító, nagy térbeli és időbeli felbontással rendelkező, új módszerek és sugáralakító rendszerek. A pályázatok keretében a kapcsolódó monitoring és zártláncú irányítás kérdései is vizsgálhatók. Megvalósítandó továbbá a fejlesztéssel érintett rendszer releváns ipari alkalmazásban történő demonstrációja.


Végrehajtó ügynökség: Research Executive Agency (REA)
Pályázati azonosító: ICT-04-2018
Státusz: lejárt
Határidő: 2018.04.17.
Keretösszeg: 55 000 000 EUR
Támogatási forma: Vissza nem térítendő
Támogatási intenzitás:

Kutatási és Innovációs Intézkedés: 100 %

Innovációs Intézkedés: Profitorientált társaságok részére 70%, non-profit szervezeteknek 100%.

Kedvezményezett:
Kutatóközpont (kutatóhely, egyetemi kutatóközpont), Nagyvállalat, Mikro-, kis- és középvállalkozás, Non-profit szervezet (civil szervezet), Non-profit szervezet (állami fenntartású intézmény), Egyházi jogi szervezet, Egyéb gazdasági társaság (pl. szociális szövetkezet)
Konzorciumi előírás:

A konzorcium tagjai minimum három különböző EU tagországból vagy társult országból kell, hogy érkezzenek.

Feltöltés ideje: 2017. 10. 31.
Határidő:
2018.04.17.
Kiírás neve magyarul:
Fotonikai alapú termelés, adatcsere, valamint kapcsolt világítás
Kiírás neve angolul:
Photonics based manufacturing, access to photonics, datacom photonics and connected lighting
Program:
Horizon 2020
Alprogram:
Industrial Leadership