142 különböző nyitott pályázat
2020. augusztus 15.
Pályázati szűrő
ivs
kt
tk
ikt
nka
bt
gyf
űt
émg
eh
k
keg
b
tg

Jövőbeni és kialakulóban lévő technológiák – FET Proact: kialakulóban lévő paradigmák és közösségek

Összefoglaló:

Jelen pályázati felhívás keretében olyan pályázatok kerülnek támogatásra, amelyek a jövő technológiáit megalapozó életképes paradigmák kialakulását támogató új technológiai utak feltárására vállalkoznak, interdiszciplináris megközelítésben, a következő hat fő témakör egyike vonatkozásában: mesterséges szervek, szövetek, sejtek és szubcelluláris szerkezetek; idő; élő technológiák; a társadalmi interakciót támogató technológiák; diszruptív mikro-energetikai és tárolási technológiák; topológiai anyagkutatás.

Célok:

A jövőbeni és kialakulóban lévő technológiák FET Proactive területének jelen témaköre keretében cél a jövő technológiáit megalapozó, életképes paradigmák kialakulását támogató, új technológiai utak feltárása. Ennek érdekében további célkitűzés olyan interdiszciplináris közösségek támogatása, amelyek képesek előmozdítani ezt a folyamatot.

A pályázati felhívásra az olyan csúcstechnológiás, magas kockázatú / magas jövedelmet hozó kutatási és innovációs pályázatok benyújtását várják, amelyek az alábbi témakörök egyikén belül új technológiai paradigma demonstrációjára irányulnak:

  • mesterséges szervek, szövetek, sejtek és szubcelluláris szerkezetek: az altéma keretében cél a genom, a proteom, a metabolom és a sejtek viselkedése terén tett előrelépés a biológiai és hibrid funkcionális konstrukciók tervezésével és használatával kapcsolatos stratégiák segítségével;
  • idő: ezzel összefüggésben az idővel kapcsolatos elképzelések által inspirált, új technológiai lehetőségek feltárására kerülhet sor, erősen interdiszciplináris jellegű kutatás keretében;
  • élő technológiák: ezzel összefüggésben az élő rendszerek evolúciós biológia, etológia, mikro-, növény- és állatbiológia vonatkozásában releváns, olyan elengedhetetlen jellegzetességeire alapuló kutatás megvalósítása a cél, mint egyebek mellett a fizikai autonómia, növekedés, interakció, adaptáció, evolúció;
  • a társadalmi interakciót támogató technológiák: ezzel összefüggésben cél a kontextust, kultúrát, érzelmeket, valamint az embodiment és megismerés tényezőit átfogó, mélyebb társadalmi interakciókat támogató, új technológiák feltárása;
  • diszruptív mikro-energetikai és tárolási technológiák: ennek keretében a beágyazott, személyes vagy helyi felhasználást szolgáló, energiához kapcsolódó, radikálisan új megközelítések kidolgozására kerülhet sor (beleértve a bioimitációt, az energia előállítására, felvételére vagy tárolására alkalmas lágy vagy intelligens anyagok, illetve új típusú akkumulátorok fejlesztését);
  • topológiai anyagkutatás a topológiai eszközök tervezésével, megvalósításával és tesztelésével zajló koncepciófejlesztés megvalósítására szükséges törekedni, az anyagok pusztán fizikai és matematikai aspektusain túlmutató eredmények érdekében.

A FET Proaktív projektek a tudás és a készségek terén szilárd alapok megteremtésére vállalkoznak, az őket körülvevő interdiszciplináris közösségek átfogásával, továbbá elősegítik egy szélesebb körű innovációs ökoszisztéma kialakulását, és megfelelő alapot teremtenek az új technológiai paradigmák jövőbeli alkalmazására.

Végrehajtó ügynökség: Research Executive Agency (REA)
Pályázati azonosító: FETPROACT-01-2018
Státusz: lejárt
Határidő: 2018.03.22.
Keretösszeg: 88 000 000 EUR
Támogatási forma: Vissza nem térítendő
Támogatási intenzitás: 100%
Kedvezményezett:
Kutatóközpont (kutatóhely, egyetemi kutatóközpont), Nagyvállalat, Mikro-, kis- és középvállalkozás, Non-profit szervezet (civil szervezet), Non-profit szervezet (állami fenntartású intézmény), Egyházi jogi szervezet, Egyéb gazdasági társaság (pl. szociális szövetkezet)
Konzorciumi előírás:

A konzorcium tagjai minimum három különböző EU tagországból vagy társult országból kell, hogy érkezzenek.

Feltöltés ideje: 2017. 10. 30.
Határidő:
2018.03.22.
Kiírás neve magyarul:
Jövőbeni és kialakulóban lévő technológiák – FET Proact: kialakulóban lévő paradigmák és közösségek
Kiírás neve angolul:
FET Proactive: emerging paradigms and communities
Program:
Horizon 2020
Alprogram:
Excellent Science