142 különböző nyitott pályázat
2020. augusztus 15.
Pályázati szűrő
kt
tk
ikt
b

5G

Összefoglaló:

A Horizon 2020 Program pályázatot hirdet 5G témában a globális 5G elérése érdekében. Fő prioritás a Dél-Koreával megvalósított 5G rendszerek értékelése, illetve az alkalmazások és demonstrációk validációja, valamint támogatást élveznek a mindkét fél érdekeltségébe tartozó fejlesztések is.

Célok:

Az 5G következő fejlesztési fázisa mind az Európai Unióban, mind Dél-Koreában technológia- és rendszerdemonstrációk megvalósítását jelenti. Az ezzel kapcsolatban jelentkező kihívás az 5G technológiák innovatív felhasználása, valamint a rendszer interoperabilitásának demonstrációja a két régió érdekeltségében álló, számos 5G alkalmazás számára, az 5G korai szabványváltozatának megfelelően. A pályázatok keretében még szélesebb körű, regionális kísérleti környezet és demonstrátorok nyújtotta lehetőségek biztosíthatók, például ezek más országokra és régiókra történő kiterjesztésével, mindez pedig a globális 5G elérése érdekében hozzájárul az együttműködések megerősítéséhez.

Az általános cél a Dél-Koreával közösen megvalósított korábbi 5G kutatás-fejlesztési fázis eredményein alapuló, innovatív, végponttól végpontig tartó 5G rendszerek valós körülmények közötti értékelése, valamint olyan alkalmazások és a használat eseteinek közös kísérletekben történő demonstrációi, valamint rendszerkörnyezetben/többféle használati eset keretében történő validációja, amelyek az 5G-PPP 3 célterületével összhangban vannak, és teljesítmény tekintetében messze meghaladják a 2018-2020-as időszakra tervezett korai 5G kísérletek eredményeit.

A téma keretében a mindkét fél közös érdekében álló szabványok terén, a törzshálózat vonatkozásában elért további fejlesztések támogatására is sor kerül.

A pályázatok keretében az 5G alkalmazások létrejöttét támogató, nagyléptékű demonstrációk és kísérletek megvalósítása a cél, az 5G standardok és spektrum számára szükséges harmonizációra helyezett erős hangsúllyal.

A pályázatok a következő két forgatókönyv (a vagy b) egyikére kell, hogy irányuljanak:

a) a milliméteres hullámon és szuper-szélessávon alapuló szolgáltatások: ez az 5G célkitűzésként a nagyon nagy felbontású, milliméteres hullámhosszú frekvenciasávot használó, ún. belemerítő (immersive) video szolgáltatásokat (virtuális valóság) jelenti. Mindez a tervezett földi/légi járművek speciális kontextusában értendő, a biztonságos és automatizált 5G hálózatokat támogató, független hálózati technológiákra helyezett hangsúllyal.

  • hozzáférési hálózatok: i) különböző duplex technológiák; ii) hatékony rádióátjátszási technológiák a milliméteres hullámú sugárzás számára; iii) fejlett sugáralakítás (fejlett gyorskapcsolás és adaptív hibrid).
  • törzshálózatok: i) 5G törzsrendszer prototípusok megvalósítása és koncepciótervei (pl. AMF, SMF, UPF); ii) a végponttól végpontig tartó szeletelés, orkesztráció és autonóm 5G hálózatok kezelése; iii) MultiAccess Edge Computing (MEC
b) az 5G vertikális tesztkörnyezet heterogén környezettel történő integrációja és interoperabilitása: a spektrumharmonizáció és az interoperabilitás tesztelését támogató együttműködés érdekében nyílt megközelítés alkalmazását szükséges biztosítani, például a C-sáv és/vagy Ka-sáv vonatkozásában, az azonos/különböző rádió hozzáférési technológiák egymás melletti fennállása és együttműködése érdekében, mind a földfelszíni (cellás), mind anem földfelszíni (műholdas) kapcsolatok vonatkozásában, biztosítva a szolgáltatások minőségének átláthatóságát az 5G mobil törzshálózatok közötti különbözőség esetén.

A demonstrációk a következő 5G technológiákra kell, hogy irányuljanak:

Végrehajtó ügynökség: Research Executive Agency (REA)
Pályázati azonosító: EUK-02-2018
Státusz: lejárt
Határidő: 2018.01.31.
Keretösszeg: 4 000 000 EUR
Támogatási forma: Vissza nem térítendő
Támogatási intenzitás: 100%
Kedvezményezett:
Kutatóközpont (kutatóhely, egyetemi kutatóközpont), Nagyvállalat, Mikro-, kis- és középvállalkozás, Non-profit szervezet (civil szervezet), Non-profit szervezet (állami fenntartású intézmény), Egyházi jogi szervezet, Egyéb gazdasági társaság (pl. szociális szövetkezet)
Konzorciumi előírás:

A konzorcium tagjai minimum három különböző EU tagországból vagy társult országból kell, hogy érkezzenek.

Feltöltés ideje: 2017. 10. 26.
Határidő:
2018.01.31.
Kiírás neve magyarul:
5G
Kiírás neve angolul:
5G
Program:
Horizon 2020
Alprogram:
Industrial Leadership