403 különböző nyitott pályázat
2020. július 13.
Pályázati szűrő
par
mob
par

Kapacitásfejlesztés az Ifjúságügy területén

Összefoglaló:

A felhívás lehetőséget nyújt a világ különböző régióiban található országok közötti csereprogramokra az ifjúságügy területén. A cél a nem formális tanulás és az önkéntesség színvonalának javítása. A pályázat különös hangsúlyt fektet a hátrányos helyzetű fiatalok felemelésére és a társadalomban való integrációjukra.

Célok:
 • Programországok és a világ különböző régióiban található partnerországok közötti együttműködés és csereprogramok megerősítése az ifjúságügy terén;
 • Az országokon átívelő, nem formális mobilitás elősegítése a programban részt vevő országok és partnerországok között, különösképpen a hátrányos helyzetű fiatalok megszólítása kompetenciaszintjük növelése és aktív társadalmi részvételre való ösztönzésük érdekében
 • Az ifjúsági munka, a nem formális tanulás és az önkéntesség színvonalának javítása és elismerésének növelése a partnerországokban, valamint e területek más oktatási rendszerekkel, a munkaerőpiaccal és a társadalommal való szinergiáinak és kiegészítő jellegének fokozása;
 • A nem formális tanulásra irányuló mobilitás regionális szintű rendszerei és programjai kidolgozásának, tesztelésének és elindításának előmozdítása;
Végrehajtó ügynökség: Oktatási, Audiovizuális és Kulturális Végrehajtó Ügynökség (EACEA)
Pályázati azonosító: EAC/A04/2014
Státusz: lejárt
Határidő: 2015.09.02.
Keretösszeg:

9.000.000 euró (éves keret)

Támogatási forma: Visszatérítendő
Támogatási intenzitás:

max. az elszámolható költségek 80% -a

Kedvezményezett:
 • nonprofit szervezet, egyesület, nem kormányzati szervezet (az európai ifjúsági nem kormányzati szervezeteket is beleértve);
 • Nemzeti Ifjúsági Tanács;
 • helyi, regionális vagy nemzeti szintű közintézmény;

Résztvevő szervezet lehet továbbá

 • iskola/intézmény/oktatási központ (bármilyen szintű, az iskola előtti neveléstől a középfokú oktatásig, a szakképzést és a felnőttoktatást is beleértve);
 • állami vagy magánkézben lévő kis-, közép- vagy nagyvállalkozás
 • társadalmi partner vagy a munka világának egyéb képviselője, a kereskedelmi kamarákat, az ipari és szakmai egyesületeket és a szakszervezeteket is beleértve;
 • felsőoktatási intézmény;
 • kutatóintézet;
 • alapítvány;
 • vállalatközi képzőközpont;
 • kulturális intézmény, könyvtár, múzeum;
 • pályaválasztási tanácsadó és tájékoztató szolgáltatást nyújtó szerv
Konzorciumi előírás:

Kizárólag olyan projektek támogathatóak, ahol legalább 3 különböző ország legalább 3 részt vevő szervezete működik együtt.

Feltöltés ideje: 2015. 08. 11.
Határidő:
2015.09.02.
Kiírás neve magyarul:
Kapacitásfejlesztés az Ifjúságügy területén
Kiírás neve angolul:
Capacity Building in the field of youth
Program:
Erasmus+
Alprogram:
Key Action 2 - Cooperation for innovation and the exchange of good practices