370 különböző nyitott pályázat
2020. február 23.
Pályázati szűrő
par

Civil társadalmi együttműködés az ifjúságpolitika terén

Összefoglaló:

Az Erasmus+ Program pályázatot hirdet konzorciumok számára azzal a céllal, hogy ösztönözze a szakpolitikai fejlesztéseket, a szakpolitikai párbeszédet és megvalósítást az ifjúságügy területén.

Célok:

A szakpolitikai reformok támogatása (KA3) keretében megvalósuló tevékenységek az európai szintű politikai célkitűzések megvalósítására irányulnak, szem előtt tartva az Európa 2020 stratégia, az oktatás és a képzés terén folytatott európai együttműködés stratégiai kerete („Oktatás és képzés 2020”) és az Európai Ifjúsági Stratégia céljait.

A felhívás keretében működési támogatást lehet igényelni az ifjú­ságpolitika terén tevékenykedő és a célkitűzések megvalósítására törekvő európai nem kormányzati szervezeteknek, valamint az európai hálózatoknak.

Az e pályázati felhívás keretében támogatott, az ifjúságpolitika terén működő szervezeteknek - például - olyan tevékenységeket kell végezniük, amelyek célja:

  • előmozdítani az összes fiatal európai demokratikus és polgári életben való nagyobb részvételét;
  • európai, nemzeti, regionális vagy helyi szinten hozzájárulni a fiatalokat és az ifjúsági szervezeteket érintő szakpolitikai kérdésekről folyó vitához/a szakpolitikák kialakításához;
  • elősegíteni a fiatalkorból a felnőttkorba való átmenetet, különösen a munkaerő-piaci integráció és a fiatalok foglalkoztathatósága révén;
  • előmozdítani a kompetenciák és készségek fejlesztését nem formális tanulás, ifjúsági szervezetek és ifjúsági munka keretében.
Végrehajtó ügynökség: Oktatási, Audiovizuális és Kulturális Végrehajtó Ügynökség (EACEA)
Pályázati azonosító: EACEA 27/2017
Státusz: lejárt
Határidő: 2017.12.14.
Keretösszeg: 4 000 000 EUR
Támogatási forma: Vissza nem térítendő
Kedvezményezett:

1. kategória: európai nem kormányzati szervezet:

  • hivatalosan elismert struktúrával működik, amelynek része egy európai szervezet/titkárság (a pályázó), amely a támogatható országok valamelyikében a pályázat benyújtásának időpontjában legalább egy éve hivatalosan be van jegyezve és az európai szervezettel/titkársággal hivatalos kapcsolatban álló nemzeti szervezetek/fiókok legalább tizenkét támogatható országban be vannak jegyezve,
  • az ifjúságpolitika terén működik, valamint olyan tevékenységeket folytat, amelyek támogatják az EU ifjúsági stratégi­ája cselekvési területeinek végrehajtását,
  • bevonja a fiatalokat a szervezet vezetésébe és irányításába.

2. kategória: európai hálózat (informális hálózat):

  • olyan jogilag önálló nonprofit szervezetekből áll, amelyek az ifjúságpolitika terén működnek, valamint az EU ifjúsági stratégiája cselekvési területeinek végrehajtását támogató tevékenységeket folytatnak,
  • informális irányítási struktúrával működik, amelynek része egy szervezet, amely a támogatható országok valamelyikében a pályázat benyújtásának napján legalább egy éve hivatalosan be van jegyezve, és a hálózat európai szintű koordinációját és támogatását végzi (a pályázó), valamint legalább tizenkét támogatható országban működő egyéb, hivatalosan bejegyzett szervezettel rendelkezik,
  • bevonja a fiatalokat a hálózat vezetésébe és irányításába.
Konzorciumi előírás:

A konzorciumra vonatkozó előírások a kedvezményezettek kategóriánál olvashatóak.

Feltöltés ideje: 2017. 10. 25.
Határidő:
2017.12.14.
Kiírás neve magyarul:
Civil társadalmi együttműködés az ifjúságpolitika terén
Kiírás neve angolul:
Key Action 3 – Support for Policy Reform, Civil Society Cooperation in the field of Youth
Program:
Erasmus+
Alprogram:
Key Action 3 - Support to policy reform