40 különböző nyitott pályázat
2020. szeptember 19.
Pályázati szűrő
kt
tk
nka

Robotika – Digitális Innovációs Központ

Összefoglaló:

Az alábbi Horizon 2020 Program által meghirdetett pályázati felhívás keretében Robotikai Innovációs Központok kialakítására kerül sor, négy kiemelt terület, (egészségügy, infrastruktúra vizsgálat és karbantartás, agrár-élelmiszeripar, agilis gyártás) vonatkozásában. A pályázatok keretében biztosítani szükséges, a legjobb gyakorlatokhoz és kutatási eredményekhez való hozzáférést. A pályázatok keretében megvalósuló fejlesztések, TRL5, vagy e fölötti technológiai készültségi szinten, valamint nyílt forráskódú rendszerplatformon kell, hogy megvalósuljanak, lehetőség szerint, KKV-k bevonása mellett.

Célok:

A kihívást a teljes értékhálózatot lefedő robotikai érdekeltek számára megfelelő ökoszisztéma biztosítása, valamint a robotikai technológiák széleskörű elterjedésének és integrációjának támogatása jelenti.

A pályázatok keretében Robotikai Innovációs Központok kialakítására kerül sor a négy kiemelt terület vonatkozásában (egészségügy, infrastruktúra vizsgálat és karbantartás, agrár-élelmiszeripar, agilis gyártás). Elvárás, hogy a pályázatok keretében digitális innovációs központok fejlesztésére kerüljön sor a szolgáltatások biztosítására helyezett hangsúllyal. A pályázatok keretében biztosítani szükséges továbbá a választott alkalmazási terület tekintetében a legjobb gyakorlatokhoz és kutatási eredményekhez való hozzáférést, a Központi Robotikai Digitális Innovációs Központtal való kapcsolat megteremtését, és a tapasztalatok megosztását, illetve közös rendszerplatformokhoz való hozzájárulást az ipar által vezetett szabványok kialakításával, valamint szabványdemonstrátorok fejlesztésével és disszeminációjával. További elvárás a pályázatokkal szemben a kísérletekhez való hozzáférés és együttműködés támogatása valamennyi, a robotika területét érintő, jelen munkaprogram keretében vagy annak keretein kívül megvalósuló, releváns intézkedéssel. A pályázatokban figyelembe kell venni az etikai, az adatok védelmével kapcsolatos, továbbá a kiberbiztonsági kérdéseket. A pályázatok keretében a használati esetek demonstrációját szolgáló fejlesztések kell, hogy megvalósuljanak TRL5, vagy e fölötti technológiai készültségi szinten, lehetőség szerint nyílt forráskódú rendszerplatformon.

A benyújtott pályázatokkal szemben elvárás továbbá, hogy a legjobb gyakorlatok megosztását is biztosítsák kísérletek, demonstrációk és nyílt platformok keretében, valamint élen járjanak a nyílt, ipar által vezérelt platform rendszerkövetelmények meghatározásában.

A pályázatok keretében biztosítani szükséges a Központi Robotikai Digitális Innovációs Központtal kapcsolatban álló munkacsoport tevékenységéhez való hozzájárulást, a jelen munkaprogram keretében támogatott tevékenységek vonatkozásában a legjobb gyakorlatok megosztását, a technológiához/erőforrásokhoz, demonstrátorokhoz és platformokhoz való hozzáférés koordinációját, valamint támogatni szükséges a platformok közötti átjárhatóságot biztosító fejlesztéseket.

A benyújtott pályázatok keretében lehetőség nyílik harmadik felek (különösen kis- és középvállalkozások) támogatására. A munkaprogram Általános Mellékleteinek K pontjával összhangban a megítélt támogatás minimum 50%-a fordítandó harmadik felek számára biztosítandó támogatásra, ez azonban nem kizárólagosan a Központi Robotikai Digitális Innovációs Központ tevékenységeire fordítható, hanem a négy kiemelt terület vonatkozásában releváns Digitális Innovációs Központok tevékenységeire is. A harmadik felek számára biztosított támogatások keretében technológia-transzfer kísérletek támogatására kerülhet sor, legfeljebb 300 000 euró / harmadik fél értékben.

A Koordinációs és Támogatási Intézkedés keretében benyújtott pályázatok a Központi Robotikai Innovációs Központok négy kiemelt terület (egészségügy, infrastruktúra vizsgálat és karbantartás, agrár-élelmiszeripar, agilis gyártás) vonatkozásában ellátott tevékenységeinek támogatására irányulhatnak.

Végrehajtó ügynökség: Research Executive Agency (REA)
Pályázati azonosító: DT-ICT-02-2018
Státusz: lejárt
Határidő: 2018.04.17.
Keretösszeg: 66 000 000 EUR
Támogatási forma: Vissza nem térítendő
Támogatási intenzitás:

Innovációs Intézkedés esetében: Profitorientált társaságok részére 70%, non-profit szervezeteknek 100%.

Koordinációs és Támogatási Intézkedés esetében 100%.

Kedvezményezett:
Kutatóközpont (kutatóhely, egyetemi kutatóközpont), Nagyvállalat, Mikro-, kis- és középvállalkozás, Non-profit szervezet (civil szervezet), Non-profit szervezet (állami fenntartású intézmény), Egyházi jogi szervezet, Egyéb gazdasági társaság (pl. szociális szövetkezet)
Konzorciumi előírás:

A konzorcium tagjai minimum három különböző EU tagországból vagy társult országból kell, hogy érkezzenek.

Feltöltés ideje: 2017. 10. 25.
Határidő:
2018.04.17.
Kiírás neve magyarul:
Robotika – Digitális Innovációs Központ
Kiírás neve angolul:
Robotics - Digital Innovation Hubs (DIH)
Program:
Horizon 2020
Alprogram:
Industrial Leadership