232 különböző nyitott pályázat
2022. május 17.
Pályázati szűrő
ee
eup
jog

Működési támogatások: Strukturális támogatás szellemi trösztök és európai szintű civil társadalmi szervezetek részére

Összefoglaló:

A Europe for Citizens Program pályázatot hirdet konzorciumok számára a következő témakörben: eszmecserék, elmélkedés és hálózatok kialakításának ösztönzése révén növelni a tudatosságot az emlékezés, közös történelmünk és értékeink, valamint az Unió céljai tekintetében; az uniós szintű demokratikus és polgári részvétel ösztönzése.

Célok:

A program konkrét célkitűzései a következők:

  • eszmecserék, elmélkedés és hálózatok kialakításának ösztönzése révén növelni a tudatosságot az emlékezés, közös történelmünk és értékeink, valamint az Unió céljai (a béke, az uniós értékek és az Unió népei jólétének előmozdítása) tekintetében (1. ág),
  • az uniós szintű demokratikus és polgári részvétel ösztönzése: az uniós döntéshozatali folyamattal kapcsolatos polgári ismeretek bővítése, a társadalmi és kultúrák közötti szerepvállalás, valamint az önkéntesség előmozdítása (2. ág).

A fenti célkitűzéseken belül a tematikus prioritások a következők:

Az „Európai emlékezet” (1. ág) konkrét prioritásai:

1. Európa közelmúltbeli történelmének jelentős történelmi fordulópontjaival kapcsolatos megemlékezések

A 2018-ban benyújtott pályázatok esetén az alábbi megemlékezések támogathatók:

1918 – Az I. világháború vége – a nemzetállamok felemelkedése, illetve az európai együttmű­ködés és a békés együttélés kialakításának elmaradása

1938/1939 – A II. világháború kezdete

1948 – A hidegháború kezdete

1948 – A Hágai Kongresszus és az európai integráció

1968 – Tüntetések és polgári jogi mozgalmak, Csehszlovákia megszállása, lengyelországi diáktüntetések és antiszemita kampány

A 2019-ben benyújtott pályázatok esetén az alábbi megemlékezések támogathatók:

1979 – európai parlamenti választások – az 1979. évi első közvetlenül választott EP óta eltelt 40 év

1989 – Demokratikus forradalmak Közép- és Kelet-Európában és a berlini fal leomlása

2004 – Az EU Kelet- és Közép-Európa felé történő bővítésének 15 éve

A 2020-ban benyújtott pályázatok esetén az alábbi megemlékezések támogathatók:

1950 – Robert Schuman nyilatkozata

1990 – A német újraegyesítés

2000 – Az Európai Unió Alapjogi Chartájának kihirdetése

2. Civil társadalom és polgári részvétel a totalitárius rendszerekben

3. Antiszemitizmus, cigányellenesség, xenofóbia, homofóbia és az intolerancia más formái: a tanulságok levonása a jelenre nézve

4. Demokratikus átmenet és az Európai Unióhoz csatlakozás

A „Demokratikus szerepvállalás és polgári részvétel” (2. ág) konkrét prioritásai:

1. Európa jövőjének megvitatása és az euroszkepticizmus megkérdőjelezése

2. A szolidaritás előmozdítása válság idején

3. A kultúrák közötti párbeszéd és kölcsönös megértés előmozdítása, valamint a migránsok és kisebbségi csoportok megbélyegzése elleni küzdelem

Végrehajtó ügynökség: Oktatási, Audiovizuális és Kulturális Végrehajtó Ügynökség (EACEA)
Pályázati azonosító: EACEA-33/2017
Státusz: lejárt
Határidő: 2017.10.18.
Keretösszeg:

Az 1. ág becsült költségvetése 1 200 000 EUR, a 2. ág becsült költségvetése pedig 5 600 000 EUR.

Az összeg attól függ majd, hogy rendelkezésre áll-e a 2018-as költségvetési tervezetben meghatározott előirányzat.

Támogatási forma: Vissza nem térítendő
Támogatási intenzitás:

Maximális társfinanszírozási arány:

A. kategória: az „Európai emlékezet” témájával foglalkozó civil szervezetek (1. ág) esetében: 70%

B. kategória: az európai szinten működő civil társadalmi szervezetek (2. ág) esetében: 70%

C. kategória: az európai szellemi trösztök (1. vagy 2. ág) esetében: 70%

D. kategória: a páneurópai szervezetek platformjai (2. ág) esetében: 90%

Kedvezményezett:

A pályázóknak az alábbi feltételeknek kell megfelelniük:

a) nonprofit szervezet;

b) az európai polgárság területén aktív tevékenységet folytat, az alapszabályában vagy a nyilatkozatában meghatározottak szerint, és megfelel az 1. vagy a 2. ág tekintetében felsorolt szervezetek egyikének is;

c) legalább négy éve jogszerűen létrehozták és jogi személyiséggel rendelkezik valamely támogatható országban 2017. november 1. napján;

d) a transznacionális tevékenység révén több országgal tart fenn kapcsolatokat, a helyi és a regionális közönséget egyaránt „meg tudja szólítani”;

e) az Európa a Polgárokért (Europe for Citizens) program által támogatható országokban végzi tevékenységeit, a konzorciumi előírásnak megfelelő lefedettséggel.

Magánszemélyek és állami szervezetek e pályázati felhívás keretében nem támogathatók.

Konzorciumi előírás:

Ahhoz, hogy a szervezet részt tudjon venni a partnerségben, a következő kategóriák egyikének kell megfelelnie:

A. kategória: az „Európai emlékezet” (1. ág) témájával foglalkozó civil szervezetek: olyan szervezetek, amelyek tevékenységeik keretében Európa modern kori történelme alatti totalitárius rezsimek okait elemzik, és az ezek által elkövetett bűncselekmények áldozataira emlékeznek, illetve a közelmúlt európai történelmének más meghatározó pillanatait és mérföldköveit érintő tevékenységeket végrehajtó szervezetek.

Az EU közös értékeire összpontosító szervezetek: a polgárok figyelmének felhívása a demokratikus értékek fenntartásának és előmozdításának fontosságára Európában, például olyan európai személyiségekre emlékezve, mint az EU alapító atyjai, vagy akik Európa kiépítésének későbbi szakaszaiban működtek közre.

B. kategória: európai szinten működő civil társadalmi szervezetek (2. ág): olyan csúcsszervezetek, hálózatok és más civil társadalmi szervezetek, amelyek az uniós szintű demokratikus és polgári részvételt ösztönzik. Ez kiterjed az uniós döntéshozatali folyamattal kapcsolatos polgári ismeretek bővítésére, valamint a társadalmi szerepvállalás uniós szintű lehetőségeinek előmozdítására is.

C. kategória: európai szellemi trösztök (1. vagy 2. ág): ezek a szervezetek kapcsolatot teremtenek a kutatás és az európai szintű politikaalkotás között. Elősegítik a problémák megoldásainak megkeresését, és ösztönzik a tudósok, az értelmiségiek és a döntéshozók közötti párbeszédet. A felhívás azoknak a szellemi trösztöknek szól, amelyek alapvetően az Európa a polgárokért (Europe for Citizens) program célkitűzéseire és prioritásaira összpontosítanak, és olyan tevékenységeket végeznek, amelyek túllépnek a puszta kutatáson, és nem kizárólag egyes szakmai csoportoknak szólnak. A szellemi trösztöknek transznacionális tevékenységet kell folytatniuk, valamint a helyi és a regionális közönséget is meg kell tudniuk szólítani. Különösen a nyílt és szabad vitát, valamint az objektív információkhoz való hozzáférést kell támogatni.

D. kategória: páneurópai szervezetek platformjai (2. ág): a platformok olyan szervezetek, amelyek tagjai maguk is európai szintű ernyőszervezetek. A páneurópai szervezetek e platformjai így igen nagy számú európai polgárt képviselnek, szakpolitikai területek széles skáláját tudják lefedni.

A kiválasztott szervezetek tevékenységeinek célul kell tűzniük a polgári szerepvállalás elősegítését, egyúttal emlékeztetve az európai értékek alapvető fontosságára.

A konzorciumi előírásnak megfelelő lefedettség az alábbi:

— az „Európai emlékezet” (A. kategória) civil társadalmi szervezeteinek és az európai szintű civil társadalmi szervezeteknek (B. kategória) legalább 12 támogatható országban kell tagokkal vagy tevékenységekkel rendelkezniük,

— a páneurópai szervezetek platformjainak (D. kategória) legalább 20 ernyőszervezettel kell rendelkezniük, amely valamennyi uniós tagállamban jelenlétet biztosít.

Feltöltés ideje: 2017. 08. 30.
Határidő:
2017.10.18.
Kiírás neve magyarul:
Működési támogatások: Strukturális támogatás szellemi trösztök és európai szintű civil társadalmi szervezetek részére
Kiírás neve angolul:
Operating grants Structural support for European think tanks and for civil society organisations at European level
Program:
Europe for Citizens
Alprogram:
Operating grants