403 különböző nyitott pályázat
2020. július 13.
Pályázati szűrő
önk
par

Városok hálózatai 2017

Összefoglaló:

A Europe for Citizens Program pályázatot hirdet konzorciumok számára a következő témában: a hosszú távon és közös témán együtt dolgozó települések, egyesületek projektjeinek támogatása; a több testvérvárosi kapcsolat révén létrejött hálózatokban rejlő lehetőségek felhasználása a települések közötti tematikus és hosszan tartó együttműködés kialakítására.

Célok:

A program célja, hogy a hosszú távon és közös témán együtt dolgozó települések, egyesületek projektjeit támogassa. A több testvérvárosi kapcsolat révén létrejött hálózatokban rejlő lehetőségeket fel kell használni a települések közötti tematikus és hosszan tartó együttműködés kialakítására.

Elsőbbséget élveznek az éves prioritási témákra koncentráló hálózatok.

A demokratikus szerepvállalás és polgári részvétel alprogram prioritásai 2016-2020 között:

  • Az euroszkepticizmus megértése és megvitatása
  • Szolidaritás válságos időkben
  • Harc a „bevándorlók” megbélyegzése ellen, és ellen narratíva kialakítása a kultúrák közti párbeszéd és a kölcsönös megértés elősegítéséhez
  • Eszmecsere Európa jövőjéről
Végrehajtó ügynökség: Oktatási, Audiovizuális és Kulturális Végrehajtó Ügynökség (EACEA)
Pályázati azonosító: EACEA 36/2014
Státusz: lejárt
Határidő: 2017.09.01.
Keretösszeg:

187 718 000 euró (2014-2020)

Támogatási forma: Vissza nem térítendő
Támogatási intenzitás:

A maximális támogatási összeg projektenként: 150 000 EUR, de maximum az elszámolható költségek 70% -a.

Kedvezményezett:

Pályázók lehetnek:

  • városok / települések, illetve azok testvérvárosi bizottságai vagy hálózatai;
  • más helyi szintű regionális hatóságok;
  • helyi önkormányzatok szövetségei/egyesületei;
  • helyi önkormányzatokat képviselő nonprofit szervezetek.

Partnerek lehetnek:

  • a fenti pályázói kör, valamint
  • nonprofit civil társadalmi szervezetek.
Konzorciumi előírás:

A projektben legalább négy támogatható ország településeinek kell részt vennie, amelyek közül legalább egy uniós tagállam.

Támogatható országnak minősül az Európai Unió 28 tagállama, valamint Szerbia, Montenegró, a Macedón Köztársaság és Albánia.

A projektben legalább 30% meghívott résztvevőnek kell szerepelnie. A meghívott résztvevők a támogatható partner(ek) által delegált nemzetközi résztvevők.

Feltöltés ideje: 2017. 06. 01.
Határidő:
2017.09.01.
Kiírás neve magyarul:
Városok hálózatai 2017
Kiírás neve angolul:
Networks of Towns 2017 – second deadline
Program:
Europe for Citizens
Alprogram:
Democratic engagement and civic participation