142 különböző nyitott pályázat
2020. augusztus 15.
Pályázati szűrő
ivs
kt
tk
ikt
nka
bt
gyf
űt
émg
eh
k
keg
b
tg

Az Európai Kutatási Tanács tapasztalt kutatóknak nyújtott támogatása

Összefoglaló:

A Horizon 2020 Program pályázatot hirdet kutatók számára: az Európai Kutatási Tanács támogatása a nagy tapasztalattal és elismert kutatási eredményekkel rendelkező kutatásvezetők támogatását szolgálja. A pályázó kutatásvezetőknek pályázatukban igazolniuk kell, hogy tudományos elképzeléseikkel úttörő jellegű, ambiciózus eredményekre törekszenek, továbbá szemléltetni szükséges a kutatások megvalósíthatóságát.

Célok:

Az Európai Kutatási Tanács támogatása a nagy tapasztalattal és elismert kutatási eredményekkel rendelkező kutatásvezetők támogatását szolgálja. A pályázó kutatásvezetőknek pályázatukban igazolniuk kell, hogy tudományos elképzeléseikkel úttörő jellegű, ambiciózus eredményekre törekszenek, továbbá szemléltetni szükséges a kutatások megvalósíthatóságát.

Az Európai Kutatási Tanács tapasztalt kutatóknak nyújtott támogatásának mértéke

A támogatás összege maximum 2 500 000 euró lehet öt éves időtartamra. Az öt évnél rövidebb projektek esetében a támogatás mértéke időarányosan csökkentett mértékben kerül meghatározásra, mindez azonban a folyamatban levő projektek esetében nem releváns.

Ugyanakkor igényelhető egy maximum 1 000 000 euró összegű kiegészítő támogatás is a következő célokra:

 • induló költségek támogatása abban az esetben, ha az Európai Kutatási Tanács támogatásának következtében a kutatásvezető máshonnan az Európai Unió vagy valamely társult állam területére költözik, és/vagy;
 • főbb berendezések beszerzése, és/vagy;
 • nagyobb méretű létesítményekhez való hozzáférés biztosítása.

A fentiekben felsorolt célokra kiegészítő támogatásként nyújtott összeg egyszeri költségek fedezetét biztosítja, ezért esetében az időarányos mértékű csökkentés elve nem érvényesül.

A támogatásban részesülő kutatásvezető

A támogatás az elmúlt 10 évben jelentős kutatási eredményeket elérő aktív kutatók számára ítélhető meg. A benyújtott pályázat keretében bemutatandó a pályázó kutatásvezető az elmúlt 10 év során elért azon eredményei, amelyek alátámasztják az adott kutató kiemelkedő kutatásvezetési kompetenciáit eredetiség, illetve kutatáshoz való hozzájárulásának jelentősége szempontjából.

Ennek megfelelően, a legtöbb területen a tapasztalt kutatóknak nyújtott támogatásra pályázó kutatásvezető saját kutatási területének vonatkozásában elért eredményeit legalább az alábbi referenciák legalább egyike segítségével kell, hogy bemutassa:

 • szakterületükön vezető szerzőként jegyzett, szakmailag ellenőrzött multidiszciplináris nemzetközi tudományos folyóiratban, és/vagy szakmailag ellenőrzött vezető nemzetközi folyóiratban, illetve konferenciák alkalmával megjelent 10 publikáció (közös szerzőként jegyzett publikációk azon szakterületek esetében fogadhatók el, ahol a szerzők főszabály szerint betűrendi sorrendben kerülnek megadásra);
 • 3 fő kutatási monográfia, melyek közül legalább egy lefordításra került egy másik idegen nyelvre is. Ezen referencia azon tudományterületek esetében releváns, ahol a monográfiák megjelentetése elfogadott norma (például társadalom és bölcsészettudományok).

Az elmúlt 10 év kiemelkedő eredményinek bemutatására alkalmas, további lehetséges referenciák:

 • 5 megadott szabadalom;
 • 10 felkérés nemzetközileg elismert konferenciákon, illetve felsőoktatási intézményben való előadás megtartására;
 • a vezető kutató által vezetett 3 kutató expedíció;
 • 3 elismert nemzetközi konferencia, melynek megrendezése során az operatív/szervezőbizottságban a vezető kutató aktív szerepet töltött be;
 • nemzetközi elismertség tudományos, vagy a létrehozott műtárgy dokumentált használatával (például építészeti/mérnöki tervezés, módszertan vagy eszközök kidolgozása) igazolható művészi tevékenység vonatkozásában, tagsághoz kapcsolódóan, vagy díjak keretében,
 • kiváló kutatók életpályájának elindításához való jelentős hozzájárulás;
 • elismert vezető szerep ipari innováció vonatkozásában.
Végrehajtó ügynökség: European Research Council Executive Agency (ERCEA)
Pályázati azonosító: ERC-2017-ADG
Státusz: lejárt
Határidő: 2017.08.31.
Keretösszeg: 567 000 000 EUR
Támogatási forma: Vissza nem térítendő
Támogatási intenzitás: 100%
Kedvezményezett:
Egyéni kutatók
Konzorciumi előírás:

Nem releváns.

Feltöltés ideje: 2017. 05. 18.
Határidő:
2017.08.31.
Kiírás neve magyarul:
Az Európai Kutatási Tanács tapasztalt kutatóknak nyújtott támogatása
Kiírás neve angolul:
ERC Advanced Grant
Program:
Horizon 2020
Alprogram:
Excellent Science