385 különböző nyitott pályázat
2020. május 26.
Pályázati szűrő
vfi

Az innovatív kis- és középvállalkozások alternatív finanszírozási formákhoz való hozzáférésének javítása

Összefoglaló:

A Horizon 2020 Program pályázatot hirdet konzorciumok számára a következő témában: az innovatív kis- és középvállalkozások számára a lehető legváltozatosabb finanszírozási források biztosítása a vállalkozás különböző életszakaszaiban, illetve innovációs folyamata során jelentkező változatos igényeinek kielégítése érdekében.

Célok:

Az innovatív kis- és középvállalkozások számára a lehető legváltozatosabb finanszírozási források biztosítása szükséges, a vállalkozás különböző életszakaszaiban, illetve innovációs folyamata során jelentkező változatos igényeinek kielégítése érdekében. A kis- és középvállalkozások alternatív finanszírozási forrásokhoz (úgymint vállalkozások közötti kölcsönök, kockázati tőkejuttatás és átváltható kölcsön, üzleti angyalok vagy crowdfunding által biztosított sajáttőke-finanszírozás, faktoring vagy kereskedelemfinanszírozás) való hozzáférésének javításához azonban további jelentős lépések szükségesek, különösen az alábbiak vonatkozásában:

 • az olyan pénzügyi szolgáltatók, mint a nemzeti promóciós Intézmények, bankok, valamint további támogató szervezetek, köztük a nemzeti központi bankok és nemzeti innovációs ügynökségek érzékenységének, illetve kapacitásainak növelése;
 • az innovatív kis- és középvállalkozások számára finanszírozási forrásaik diverzifikációját elősegítő jogszabályi háttér és egyéb intézkedések területét érintő legjobb gyakorlatok cseréjének támogatása a tagállamok és társult államok között;
 • a niche, illetve speciális alternatív finanszírozási lehetőségek biztosítói számára ismertségük növelésének támogatása az innovatív kis- és középvállalkozások körében;
 • a kis- és középvállalkozásoknak megfelelő alternatív finanszírozási lehetőség/szolgáltató megtalálását biztosító módszerek kidolgozása, ami különösen az Európai Unión átívelő információs architektúra kialakítását jelenti, figyelemmel a pénzügyi terület lehetőségeit befolyásoló technológiai újításokra;
 • az innovatív kis- és középvállalkozásokról rendelkezésre álló pénzügyi és hitelezési információk elérhetőségének javítása az alternatív pénzügyi forrásokat biztosító hitelezők és befektetők számára;
 • a kis- és középvállalkozások az alternatív finanszírozási lehetőségekkel kapcsolatos tudatosságának és ismereteinek javítása, adott helyzetük és fejlettségi fokuk függvényében.

A pályázatok keretében a következő szempontok érvényesítésére szükséges törekedni:

 • az innovatív KKV-k alternatív, az Európai Unió tagállamaiban, illetve társult államokban rendelkezésre álló finanszírozási forrásokhoz való hozzáférését a lehető legtöbbféleképp támogató információk biztosítása;
 • a hangsúly azon országokon legyen, amelyek esetében az előrelépés lehetősége a legnagyobb;
 • az innovatív pénzügyi technológiák nyújtotta lehetőségek kihasználásának biztosítása;
 • a legjobb gyakorlatok figyelembe vételének biztosítása, távlati célként ezek későbbi megismétlése.

A fentiek figyelembe vételével a pályázatok kidolgozása során a következő tartalmi elemek megjelenését szükséges biztosítani:

 • kapacitásépítési-stratégia, valamint a kapcsolódó végrehajtási terv kialakítása, amelyek olyan technikák alkalmazására épülnek, mint a figyelemfelkeltő kampányok, tanácsadás, mentorálás, workshopok, kurzusok, (különösen a közösségi média segítségével használható) oktatóanyagok, valamint tudásmegosztás a legjobb gyakorlatok átadásán keresztül;
 • a végrehajtási terv érdekeltek (beleértve az innovatív KKV-kat, alternatív finanszírozási források biztosítóit, valamint állami hatóságokat) bevonásával történő validációja;
 • a végrehajtási terv megvalósítása;
 • a megvalósult terv hatásainak vizsgálata, a kidolgozott séma módosítása a tapasztalatok alapján.

A pályázatok keretében alkalmazott megközelítést az európai uniós, nemzeti, illetve regionális szinteken megvalósuló hasonló kezdeményezések alapján, illetve azok kiegészítéseként szükséges kezelni. A pályázatok keretében az eredmények jelen pályázati felhívás időtartamát követő fenntartását szolgáló megoldások is kidolgozandók. A pályázókkal szemben elvárás, hogy az innovatív kis- és középvállalkozások kockázati finanszírozáshoz való hozzáférése vonatkozásában felmerülő kérdések területén komoly szakmai tapasztalatokkal rendelkezzenek, és ezt a pályázatok keretében igazolni is szükséges. További elvárás a pályázókkal szemben a kapacitásépítés területén való jártasság. A téma keretében várhatóan 1-3 pályázat kerül támogatásra.


Végrehajtó ügynökség: Research Executive Agency (REA)
Pályázati azonosító: ALTFI-01-2017
Státusz: lejárt
Határidő: 2017.09.07.
Keretösszeg: 2 500 000 EUR
Támogatási forma: Vissza nem térítendő
Támogatási intenzitás: 100%
Kedvezményezett:
Kutatóközpont (kutatóhely, egyetemi kutatóközpont), Nagyvállalat, Mikro-, kis- és középvállalkozás, Non-profit szervezet (civil szervezet), Non-profit szervezet (állami fenntartású intézmény), Egyházi jogi szervezet, Egyéb gazdasági társaság (pl. szociális szövetkezet)
Konzorciumi előírás:

A konzorcium tagjai minimum három különböző EU tagországból

vagy csatlakozott országból kell, hogy érkezzenek.

Feltöltés ideje: 2017. 05. 09.
Határidő:
2017.09.07.
Kiírás neve magyarul:
Az innovatív kis- és középvállalkozások alternatív finanszírozási formákhoz való hozzáférésének javítása
Kiírás neve angolul:
Improving access by innovative SMEs to alternative forms of finance
Program:
Horizon 2020
Alprogram:
Industrial Leadership