43 különböző nyitott pályázat
2020. december 01.
Pályázati szűrő

Beteg-perspektívák a gyógyszerek életciklusa alatt

Összefoglaló:

A Horizon 2020 Program pályázatot hirdet konzorciumok számára a következő témában: olyan transzparens és integrált szabványok kidolgozásának támogatása, amelyek megengedik a gyógyszer-életciklus során a betegrészvételt. Négy speciális kérdéskör kezelésére van szükség: a részvétel értékének és érvényességének felismerése; az érték meghatározását biztosító mérési rendszer kialakítása; képességfejlesztés; a részvétel szabályai. Jelen pályázati felhívás keretében a „beteg” kifejezés magába foglalja mindazon személyeket, akik az orvosi kérdésekkel vagy tünetekkel érintettek, valamint az őket gondozó, illetve velük élő személyeket.

Célok:

Egyre növekvő számú bizonyíték támasztja alá, hogy a betegeknek, mint érdekelteknek a bevonása a gyógyszer-életciklus döntési fázisaiba, pozitív hatással van az innovációra, valamint a folyamat-hatékonyságra és -minőségre. A folyamatok és eredményük egyre nagyobb relevanciával bírnak az egyes betegek, betegcsoportok, általában az egészségügyi fogyasztók, illetve a társadalom egésze szempontjából, abban az esetben, ha ezek a betegek és más egészségügyi érdekeltek és gyártók igényeinek kölcsönös megértésen alapulnak.

Számos kezdeményezés irányul a betegek és a gyógyszerfejlesztés, -engedélyezés és -térítés folyamatainak közelítésére. A folyamat azonban túl lassú, ami harmonizációs hiányosságokra vezethető vissza.

Olyan transzparens és integrált szabványok kidolgozására van szükség, amelyek megengedik a gyógyszer-életciklus során a betegrészvételt. Az előrelépéshez négy speciális kérdéskör kezelésére van szükség: a részvétel értékének és érvényességének felismerése; az érték meghatározását biztosító mérési rendszer kialakítása; képességfejlesztés; a részvétel szabályai.

Jelen pályázati felhívás keretében a „beteg” kifejezés magába foglalja mindazon személyeket, akik az orvosi kérdésekkel vagy tünetekkel érintettek, valamint az őket gondozó, illetve velük élő személyeket.

A projekt lehetőséget teremt a betegek számára saját perspektíváik érvényesítésére, mind minőségi, mind számszaki értelemben, a gyógyszerek teljes életútja során, azok felfedezésétől egészen az eredmények nyomon követéséig, és azon túl. A jelenleg alulreprezentáltak, vagy a döntések során általában részt nem vállalók felől érkező hozzájárulás különösen fontos, beleértve a betegcsoportokkal kapcsolatot nem tartó betegeket is, illetve az érzékeny csoportokat, mint a kiskorúak, vagy idősek. Továbbá, a betegek valamint egészségügyi fogyasztók részéről érkező megfelelő információk biztosítása érdekében a projekt iránymutatást biztosít valamennyi európai uniós érdekelt számára arra vonatkozóan, kit és hogyan kell megszólítani, mikor és milyen információkra van szükség.

A projekt a betegek, mint érdekeltek bevonását jelenleg is akadályozó számos kihívásra irányul:

  • a különböző gyakorlatok alkalmazásának elősegítése az érdekeltek csoportjai számára a hatékony részvételhez szükséges minimális követelmények meghatározásán keresztül;
  • a részvételi képesség: valamennyi érdekelt számára meghatározott ismeretek, képességek szükségesek, részvételük fenntartása érdekében;
  • a részvételre vonatkozó szabályok: a kulcsfontosságú szereplők részvételét biztosító közös fejlesztés megvalósítása szükséges. A kutatási és egészségügyi döntéshozók, betegek és betegképviselők részvételével kapcsolatosan felmerülő gyakorlati kérdések esetében azok egyértelmű meghatározására van szükség.

A projekt keretében nem kerül sor sem szakpolitika-fejlesztéshez kapcsolódó érdekképviseleti/kampány tevékenységre, sem pedig az Innovatív Medicina Kezdeményezés (Innovative Medicine Initiative – IMI) és más kezdeményezések keretében létrejövő eredmények duplikálására.

A projektnek nem szándéka egy merev keretrendszer létrehozása, vagy a beteg-érdekeltek részvételének túlszabályozása. Célja viszont olyan tervezet és eszközök létrehozása, amelyek hozzájárulnak a részvétel növeléséhez, annak a kutatási és fejlesztési tevékenységben és döntéshozatalban való akadálymentes megjelenéséhez.

Végrehajtó ügynökség: Research Executive Agency (REA)
Pályázati azonosító: IMI2-2016-10-07
Státusz: lejárt
Határidő: 2017.03.28.
Keretösszeg: 4 500 000 EUR
Támogatási forma: Vissza nem térítendő
Támogatási intenzitás: 100%
Kedvezményezett:
Kutatóközpont (kutatóhely, egyetemi kutatóközpont), Nagyvállalat, Mikro-, kis- és középvállalkozás, Non-profit szervezet (civil szervezet), Non-profit szervezet (állami fenntartású intézmény), Egyházi jogi szervezet, Egyéb gazdasági társaság (pl. szociális szövetkezet)
Konzorciumi előírás:

A konzorcium tagjai minimum három különböző EU tagországból vagy csatlakozott országból kell, hogy érkezzenek.

Feltöltés ideje: 2017. 02. 09.
Határidő:
2017.03.28.
Kiírás neve magyarul:
Beteg-perspektívák a gyógyszerek életciklusa alatt
Kiírás neve angolul:
Patient perspectives in medicines lifecycle
Program:
Horizon 2020
Alprogram:
Societal Challenges