317 különböző nyitott pályázat
2021. július 24.
Pályázati szűrő

Az akut, vagy krónikus fájdalomban szenvedő betegek ellátásának javítása

Összefoglaló:

A Horizon 2020 Program pályázatot hirdet konzorciumok számára a következő témában: az akut vagy krónikus fájdalomban szenvedő betegek ellátásának és fizikai állapotának javítása. Három altéma élvez prioritást: 1. betegek által kitöltött kérdőívek felhasználása az akut vagy krónikus fájdalom kezelésének fejlesztése érdekében; 2. érvényes, farmakodinámiai biomarkerek meghatározása a perifériás, spinális és centrális neurális tevékenységek vonatkozásában, valamint részletes farmakokinetikai/farmakodinámiai modellek fejlesztése az ezen területekre irányuló hatóanyagok számára; 3. a magas előfordulási arányú krónikus medencefájdalom csökkentése, és a megfelelő terápia megválasztása specifikus klinikai és molekuláris markerek meghatározásával.

Célok:

A fájdalom egészségügyi kezelésének javítására nagyon nagy szükség van. A különböző eredetű akut vagy tartós fájdalom ugyanolyan terhet jelent orvosi, társadalmi és gazdasági szempontból, farmakoterápiás kezelésük pedig egyaránt megoldatlan probléma. A fájdalomban szenvedő betegek optimális kezelésének megvalósítása, valamint a klinikai gyakorlat releváns döntési folyamatainak támogatása érdekében a sikeres kezelések objektív értékelésére van szükség. A beteg stratifikációt támogató, sikeres, újszerű megoldások hozzájárulhatnak a kezelésekre még ma is nagy számban nem reagálók számának csökkentéséhez. Az új fájdalomcsillapítók fejlesztése jelentős kihívást jelent, hiszen az ígéretes preklinikai adatokkal rendelkező megoldások klinikai körülmények között gyakran kudarcot vallanak anélkül, hogy ennek oka ismertté válna. A továbbfejlesztett farmakodinámiás biomarkerek segítségével meghatározhatóvá válhat, hogy az elérni kívánt cél megfelelően került-e azonosításra, ami nagyban hozzájárul egy új hatóanyag klinikai fejlesztése során jelentkező kockázat csökkentéséhez. Végül, számos fájdalomjelzés esetében nem áll rendelkezésre megfelelő preklinikai modell, eleve kizárva a preklinikai vizsgálatok lehetőségét, megfosztva ezáltal az érintett betegeket a fájdalomtól való megszabadulás reményétől. Jelen témakör célja három fájdalomterületen való előrelépés megvalósítása, egymást kiegészítő jelleggel. A három érintett altéma a következő:

3A altéma: beteg által kitöltött kérdőívek (Patient Reported Outcome Measures - PROMs) felhasználása az akut, vagy krónikus fájdalom kezelésének fejlesztése érdekében. Az altéma célja a posztoperatív és egyéb akut fájdalom kezelésében, a fájdalom krónikussá válásának megelőzésében, valamint krónikus fájdalmak (például neuropátiás fájdalom, vagy krónikus medencefájdalom) kezelésében alkalmazható benchmarkok meghatározására irányul.

3B altéma: biomarkerek. Az altéma célja érvényes, farmakodinámiai biomarkerek meghatározása a perifériás, spinális és centrális neurális tevékenységek vonatkozásában, valamint részletes farmakokinetikai/farmakodinámiai modellek fejlesztése az ezen területekre irányuló hatóanyagok számára.

3C altéma: krónikus medencefájdalom. A magas előfordulási arány ellenére a szindróma kialakulásához vezető patologikus körülmények ismerete hiányos, és a diagnosztikai eszközök, például biomarkerek, pontatlanok, illetve nem állnak rendelkezésre. Az altéma célja ezen elfogadhatatlan helyzet megváltoztatása, a beteg-fenotípusok vizsgálata segítségével. Ennek eredményeként specifikus klinikai és molekuláris markerek kerülnek meghatározásra, mely hozzájárul a beteg stratifikáció megvalósításához, a megfelelő hatékonyságú terápiák megválasztásához.

Az első fordulóra benyújtásra kerülő rövid pályázatok a fenti altémák egyikére kell, hogy irányuljanak.

Várható azonban, hogy az egyes projekt elképzelések közötti átjárhatóság és teljes körű adatmegosztás, valamint a méretgazdaságosság szempontjainak biztosítása érdekében a második fordulóra már egy olyan pályázat kerül benyújtásra, amely átfogja a fenti három témakör tekintetében releváns valamennyi általános tevékenységet (projektirányítás, kommunikáció, disszemináció, adat és tudásmenedzsment).

A második fordulóra az első forduló során az egyes altémák vonatkozásában kiválasztott nyertes pályázói kör összevonásával kialakuló konzorcium nyújtja be pályázatát (3A+3B+3C).


Végrehajtó ügynökség: Research Executive Agency (REA)
Pályázati azonosító: IMI2-2016-10-03
Státusz: lejárt
Határidő: 2017.03.28.
Keretösszeg: 11 230 000 EUR
Támogatási forma: Vissza nem térítendő
Támogatási intenzitás: 100%
Kedvezményezett:
Kutatóközpont (kutatóhely, egyetemi kutatóközpont), Nagyvállalat, Mikro-, kis- és középvállalkozás, Non-profit szervezet (civil szervezet), Non-profit szervezet (állami fenntartású intézmény), Egyházi jogi szervezet, Egyéb gazdasági társaság (pl. szociális szövetkezet)
Konzorciumi előírás:

A konzorcium tagjai minimum három különböző EU tagországból vagy csatlakozott országból kell, hogy érkezzenek.

Feltöltés ideje: 2017. 02. 06.
Határidő:
2017.03.28.
Kiírás neve magyarul:
Az akut, vagy krónikus fájdalomban szenvedő betegek ellátásának javítása
Kiírás neve angolul:
Improving the care of patients suffering from acute or chronic pain
Program:
Horizon 2020
Alprogram:
Societal Challenges