385 különböző nyitott pályázat
2020. május 26.
Pályázati szűrő
vkj
vfi
ikt

Start-up Európa a Növekedési és Innovációs Radar kezdeményezés megvalósulásáért

Összefoglaló:

A Horizon 2020 Program pályázatot hirdet konzorciumok számára a következő témában: a Startup Europe és Innovation Radar kezdeményezések kiterjesztése. A megvalósuló projektek egyrészt a már elindult start-up vállalkozások, illetve reményteljes technológiai vállalkozások támogatására kell, hogy irányuljanak piaci sikereik elősegítése érdekében, másrészt a nagy lehetőségeket rejtő innovátorokkal kapcsolatos tudatosság széles körű növelését kell elősegíteniük.

Célok:

Európában az ígéretes csúcstechnológiai start-up, illetve innovatív kis- és középvállalkozások túl nagy számban vallanak kudarcot az európai vagy nemzetközi színtéren való megjelenéskor. Ezen vállalkozások tendenciózusan vagy megmaradnak a nemzeti piacokon való érvényesülés szintjén, vagy, amennyiben képesek túllépni a nemzeti határokon, felvásárolják őket, így nem válhatnak a nemzetközi színtér teljes értékű szereplőivé. Ezen túlmenően a nagy innovációs lehetőségeket hordozó kutatási eredmények életképes termékké, illetve szolgáltatássá történő alakítása, ezek piacra vitele (európai vagy világviszonylatban) továbbra is nagy kihívást jelent.

A Startup Europe és Innovation Radar kezdeményezések kiterjesztése érdekében a jelen kiírás keretében megvalósuló projektek egyrészt a már elindult start-up vállalkozások, illetve reményteljes technológiai vállalkozások támogatására kell, hogy irányuljanak piaci sikereik elősegítése érdekében, másrészt a nagy lehetőségeket rejtő innovátorokkal kapcsolatos tudatosság széles körű növelését kell elősegíteniük, különösen az Európai Unió által támogatott IKT projektek innovációs kiválóságának támogatására irányuló törekvésként. A megvalósuló tevékenységek a start-up vállalkozások európai, illetve nemzetközi terjeszkedését kell, hogy elősegítsék; hozzá kell járuljanak további technológiai vállalkozások alapításához, új, nagy növekedési potenciállal rendelkező üzleti vállalkozások beindításához, valamint a hozzájuk kapcsolódó munkahelyteremtéshez az európai innovációs ökoszisztéma szinergikus hatásainak maximális kihasználása mellett. Az Innovációs Radar kezdeményezés start-up vállalkozásokra, kis- és középvállalkozásokra, spin-off cégekre és kutatócsoportokra irányul.

a. Innovációs Intézkedés

A pályázatoknak az alábbi két téma egyikére, vagy mindkettőre kell irányulniuk:

  • az IKT ökoszisztéma megerősítése a gyors növekedésű technológiai start-up vállalkozások számára. Ennek keretében projektenként 3-4 különböző, európai start-up központ összekapcsolása, illetve közöttük új szinergiák kialakítása az elvárás. A nagy növekedési potenciállal rendelkező start-up vállalkozásokat támogató IKT ökoszisztéma megerősítése egész Európát átfogó, (projektenként) 3-4 start-up csomópont összekötésével, és közöttük új, szinergikus hatások kialakításával. Ennek során a különböző vállalkozói ökoszisztémák kulcsszereplői (úgymint technológiai vállalkozók, mentorok, társaságok, vevők, művészek, tervezők, média, befektetők és helyi önkormányzatok) közötti kapcsolatok, szinergikus hatások létrehozására/megerősítésére kerül sor;
  • finanszírozási lehetőségek, valamint a likviditás javítása a gyorsan növekvő IKT start-up, illetve fellendülőben levő vállalkozásokra irányuló, európai befektetések számára. A támogatott tevékenységek között szerepel a vállalatok networking tevékenységének támogatása; az európai és nemzetközi befektetők számára a digitális ágazatba való befektetéshez szükséges, valamint a befektetési lehetőségekre vonatkozó információk biztosítása; az európai tőzsdéken keresztül történő finanszírozási lehetőségek elősegítése; a vállalatok befektetésre való felkészítése; a digitális ágazat piaci tendenciáival, illetve üzleti modelljeivel kapcsolatban mélyebb tudással rendelkező befektetői és elemzői bázis szélesítése;

A fenti témák mindegyike esetében legalább egy pályázat támogatásra kerül.

b. Koordinációs és Támogatási Intézkedés

Ennek keretében elsősorban az Európai Unió támogatásával az FP7, a Versenyképesség és Innovációs Program (Competitiveness and Innovation Program), vagy a Horizon 2020 program keretében megvalósuló IKT projektek során fejlesztett technológiákra irányuló tevékenységek kerülnek támogatásra.

  • Az Innovációs Radar kezdeményezés keretében az innovátorok számára személyre szabott támogatás valósulhat meg kutatási eredményeik piacérett termékké való alakítása, illetve piaci sikereik biztosítása érdekében. A támogatható tevékenységek között szerepelnek többek között a maguk nemében legjobbnak számító, IKT innovátorok elismerését támogató törekvések, úgymint elismerési rendszer és díjak kidolgozása; minőségjelző szisztéma kidolgozása; jelentős hatással bíró, releváns rendezvényeken való részvétel támogatása; vállalati vagy intézményi befektetőkkel/beszerzőkkel/potenciális vevőkkel és partnerekkel való kapcsolatteremtés támogatása.
  • Az elsődlegesen az Európai Unió keretprogramjai által támogatott innovátorok igényeit a következő tevékenységekkel támogató csomópontok egész Európára kiterjedő hálózatának létrehozása: piacorientált kutatók számára előre eltervezett workshopok biztosítása; gyakorlati szakember által vezetett, vevő- és felhasználó-központú, igazolt és élenjáró módszertanra épülő gyakorlati kurzusok a növekedést támogató üzleti modellek fejlesztésének támogatása érdekében.

A fenti témák mindegyike esetében legalább egy pályázat támogatásra kerül.

Végrehajtó ügynökség: Research Executive Agency (REA)
Pályázati azonosító: ICT-32-2017
Státusz: lejárt
Határidő: 2017.04.25.
Keretösszeg: 12 000 000 EUR
Támogatási forma: Vissza nem térítendő
Támogatási intenzitás:

Koordinációs és Támogatási Intézkedés: 100%.

Innovációs Intézkedés esetében profitorientált társaságok részére 70%, non-profit szervezetek számára 100%.

Kedvezményezett:
Kutatóközpont (kutatóhely, egyetemi kutatóközpont), Nagyvállalat, Mikro-, kis- és középvállalkozás, Non-profit szervezet (civil szervezet), Non-profit szervezet (állami fenntartású intézmény), Egyházi jogi szervezet, Egyéb gazdasági társaság (pl. szociális szövetkezet)
Konzorciumi előírás:

A konzorcium tagjai minimum három különböző EU tagországból vagy csatlakozott országból kell, hogy érkezzenek.

Feltöltés ideje: 2017. 02. 03.
Határidő:
2017.04.25.
Kiírás neve magyarul:
Start-up Európa a Növekedési és Innovációs Radar kezdeményezés megvalósulásáért
Kiírás neve angolul:
Startup Europe for Growth and Innovation Radar
Program:
Horizon 2020
Alprogram:
Industrial Leadership