434 különböző nyitott pályázat
2021. szeptember 22.
Pályázati szűrő
vsz

Technológiatranszfer és üzleti inkubáció

Célok:

A „Koordinációs és Támogatási Intézkedés” keretében olyan Üzleti Inkubációs Központok kerülhetnek támogatásra, amelyek az űrrel kapcsolatos üzleti tevékenységet folytató vállalkozások támogatását valósítják meg annak érdekében, hogy a vállalkozások számára teljes körű, űrspecifikus kereskedelmi és műszaki támogatást biztosíthassanak, segítve ezzel az űrtechnológiát nem űr-relevanciájú iparágakban, tudományos, illetve kereskedelmi területeken alkalmazó új üzleti vállalkozások elindítását.

Végrehajtó ügynökség: Research Executive Agency (REA)
Pályázati azonosító: COMPET-7-2017
Státusz: lejárt
Határidő: 2017.03.01.
Keretösszeg: 2 000 000 EUR
Támogatási forma: Vissza nem térítendő
Támogatási intenzitás: 100%
Kedvezményezett:
Kutatóközpont (kutatóhely, egyetemi kutatóközpont), Nagyvállalat, Mikro-, kis- és középvállalkozás, Non-profit szervezet (civil szervezet), Non-profit szervezet (állami fenntartású intézmény), Egyházi jogi szervezet, Egyéb gazdasági társaság (pl. szociális szövetkezet)
Konzorciumi előírás:

Konzorciumi pályázat esetén a konzorcium tagjai minimum három különböző EU tagországból vagy csatlakozott országból kell, hogy érkezzenek.

Feltöltés ideje: 2017. 01. 19.
Határidő:
2017.03.01.
Kiírás neve magyarul:
Technológiatranszfer és üzleti inkubáció
Kiírás neve angolul:
Technology transfer and business generators
Program:
Horizon 2020
Alprogram:
Industrial Leadership