43 különböző nyitott pályázat
2020. december 01.
Pályázati szűrő
ikt

Személyre szabott számítógépes modellek és in-silico rendszerek a jólét érdekében

Összefoglaló:

A Horizon 2020 Program pályázatot hirdet konzorciumok számára a következő témában: elfogadható érvényességgel rendelkező, új, integratív, dinamikus számítógépes modellek, illetve szimulációs rendszerek megvalósítása, amelyek újra felhasználhatók, valamint a jólét, az egészség és a betegség témakörére vonatkozó alkalmazások nyílt szolgáltatási platformjaira épülnek. A projektek különböző információcsoportok összesítésére alkalmas számítógépes modellek és szimulációk létrehozását kell, hogy elősegítsék, amelyek a kihívások és nehézségek leküzdését biztosító rugalmasság előrejelzésének eszközeivé válhatnak és hozzájárulhatnak a betegségeket követő felépüléshez.

Célok:

A betegközpontú modellek, többléptékű modellezés, valamint rendszerszerű orvoslás terén folyamatos fejlődés tapasztalható. Az egészség és betegség teljes láncolatára vonatkozóan azonban e lehetőségek feltárása következetlen. Ennek következtében a jólét, a prevenció vagy a rehabilitáció területén alkalmazásuk még nem teljes körű, holott épp ezek a területek meghatározóak az egészségügyi szolgáltatásokkal szemben jelentkező igények csökkentése, a fenntartható egészségügy kialakítása, valamint az egészségügyben foglalkoztatottak egészségének és motivációjának fenntartása szempontjából.

Olyan innovatív módszerekre van szükség, amelyek az agy, a neurobiológiai zavarok, a bél-agy tengely, valamit a stresszel kapcsolatosan jelentkező rendellenességek vagy a teljes testre vonatkozó adatok jobb megértését és elemezését segítik elő, valamint ezek társadalmi, környezeti, életmódbeli, foglalkozáshoz kapcsolódó, gazdasági összefüggéseinek feltárásához járulnak hozzá. A jólét a kihívásokkal, illetve betegségekkel szembeni rugalmasság, az egyéni hajlamokhoz és viselkedéshez alkalmazkodó hatékonyabb megelőzés, valamint a betegségeket követő jobb felépülés és rehabilitáció eredményeként alakul ki.

A projektek keretében elfogadható validitással rendelkező, új, integratív, dinamikus számítógépes modellek, illetve szimulációs rendszerek valósulhatnak meg, amelyek újra felhasználhatók, valamint a jólét, az egészség és a betegség témakörére vonatkozó alkalmazások nyílt szolgáltatási platformjaira épülnek. A projektek különböző információcsoportok (például molekuláris, biokémiai, gyógyászati célú képalkotási eredetű, társadalmi, foglakozáshoz kapcsolódó, mikrobiális, környezeti, fejlődésbeli, pszichológiai, stb.) összesítésére alkalmas számítógépes modellek és szimulációk létrehozását kell, hogy elősegítsék, amelyek a kihívások és nehézségek leküzdését biztosító rugalmasság előrejelzésének eszközeivé válhatnak és hozzájárulhatnak a betegségeket követő felépüléshez. Ezen szimulációs modellek egyéni/betegközpontú információk feldolgozását, illetve alkalmazását teszik lehetővé az információk bizonyos biológiai szinten, tágabb kontextusban történő integrációjához szükséges többléptékű megközelítés segítségével.

A pályázatok keretében az orvostudomány területén végzett multidiszciplináris kutatás valósul meg, a társadalom- és bölcsészettudományok, valamint infokommunikációs technológiák részvételével. Amennyiben releváns, a pályázatok keretében a meglevő, nagyméretű klinikai gyógyászati, orvosbiológiai, a foglalkozással kapcsolatos kutatások, környezettudományok, valamint társadalom- és bölcsészettudományok adatbázisainak felhasználására kell törekedni, amely hozzájárul az összetett és heterogén adathalmazok létrejöttéhez, elősegíti azok ismételt összekapcsolását.

Amennyiben releváns, a pályázatok keretében a hosszabb időtartam alatt összegyűjtött adatok integrációjára kerül sor, annak érdekében, hogy az egyén jóléti, illetve betegséggel töltött időszakaira vonatkozó információk elérhetőek, továbbá az egyén élete során változó rugalmasság és felépülés heterogén jellegzetességei egyaránt azonosíthatók legyenek.
Végrehajtó ügynökség: Research Executive Agency (REA)
Pályázati azonosító: SC1-PM-17-2017
Státusz: lejárt
Határidő: 2017.03.14.
Keretösszeg: 19 000 000 EUR
Támogatási forma: Vissza nem térítendő
Támogatási intenzitás: 100%
Kedvezményezett:
Kutatóközpont (kutatóhely, egyetemi kutatóközpont), Nagyvállalat, Mikro-, kis- és középvállalkozás, Non-profit szervezet (civil szervezet), Non-profit szervezet (állami fenntartású intézmény), Egyházi jogi szervezet, Egyéb gazdasági társaság (pl. szociális szövetkezet)
Konzorciumi előírás:

A konzorcium tagjai minimum három különböző EU tagországból vagy csatlakozott országból kell, hogy érkezzenek.

Feltöltés ideje: 2017. 01. 19.
Határidő:
2017.03.14.
Kiírás neve magyarul:
Személyre szabott számítógépes modellek és in-silico rendszerek a jólét érdekében
Kiírás neve angolul:
Personalised computer models and in-silico systems for well-being
Program:
Horizon 2020
Alprogram:
Societal Challenges