40 különböző nyitott pályázat
2020. szeptember 19.
Pályázati szűrő
ivs
kt
tk
ikt
nka
bt
gyf
űt
émg
eh
k
keg
b
tg

A Kopernikusz program által gyűjtött adatok kereskedelmi / piaci felhasználása

Célok:

Az Európai Unió Föld-megfigyelési és nyomonkövetési programja, a Kopernikusz, 2014-es kezdete óta az adatok és információk gazdag tárát szolgáltatja a különböző földi alrendszerek (szárazföld, légkör, óceánok), illetve több területet érintő folyamatok (klímaváltozás, sürgősségi és biztonsági terület) vonatkozásában. Fő törekvés szerint az adatok és információk kapcsán teljeskörű és nyílt hozzáférés biztosított, ami egyedülálló piaci lehetőségeket teremt. A Föld-megfigyelési (műholdas, légi vagy földfelszíni), a helymeghatározási, valamint az infokommunikációs technológiák több piaci szegmensben, különböző alkalmazások fejlesztésén keresztül megvalósuló integrációja hozzáadott értéket teremt. Az erre alapozott piaci fejlődés, illetve a kialakított alkalmazások piaci beillesztésének támogatása nagy jelentőségű.

Az ilyen alkalmazások és fejlesztések piaci sikere érdekében a terméket a felhasználói igényekhez szükséges alakítani, és fontos, hogy a felhasználók számára biztosított értékük nyíltan bemutatásra kerüljön a szélesebb felhasználói közösségeknek. Mindezt a felhasználói szinten integrált környezetben szükséges megvalósítani, a termék által ígért innovatív potenciál felhasználói elfogadása érdekében. Ehhez különös figyelmet kell szentelni a Föld-megfigyelési információkat alkalmazó felhasználói munkafolyamatok keretében azonosítható különféle folyamatoknak. Továbbá, a kutatás/fejlesztés eredményeként létrehozott prototípusok életképes kereskedelmi termékvonallá való alakítása az európai uniós támogatás utáni időszakban olyan kihívás, amelyet már a korai termékfejlesztési szakaszban kezelni szükséges.

A pályázatok keretében az alkalmazások széles köre érinthető, a Föld-megfigyelés felhasználásától annak egyéb releváns technológiákkal való intelligens integrációjáig. A Kopernikusz minden esetben a megoldások részeként kezelendő, ami feltételezheti további, űrrel kapcsolatos vagy attól független inputok bevonását is. Mindez várhatóan több értéket, lehetőséget, illetve nagyobb piaci elterjedést eredményez. E cél érdekében üzleti modellnek és a projekt közfinanszírozását követő időszakára is kiterjedő, értéklánc-vonatkozású piaci elemzésnek szintén a pályázat részét kell képeznie.

Az innovációs projekt kimenetének egy, már validált és piacra vitelre alkalmas termék előállítására képes termelési folyamat által fenntartott kereskedelmi szolgáltató platformnak kell lennie. A megvalósítás transznacionális együttműködés keretében képzelhető el, amely keretében sorra kell kerülnie a termékek felhasználói igényekhez való alakításának, valamint a kapcsolódó validációknak is, és az alkalmazás üzleti lehetőségei szintén be kell mutatni. Szolgáltatási szintű modellek kialakítása a cél, az alkalmazás vonatkozásában megfelelő minőségű szolgáltatási definíciókkal. A kialakításra kerülő alkalmazásoknak az adatdokumentálás, adatmodellek és szolgáltatások (beleértve az adatfeldolgozást, vizualizációt és katalogizálást) tekintetében nyílt szabványok alkalmazásán kell alapulniuk.

A pályázat keretében bármely Föld-megfigyelési alkalmazásra vonatkozó fejlesztés megvalósítható. A pályázatok kidolgozása során javasolt a Kopernikusz programra vonatkozó általános információk figyelembe vétele (http://copernicus.eu), illetve vizsgálni szükséges, hogy a Kopernikusz által biztosított Sentinel és egyéb adatok rendelkezésre állnak-e. Érdemes továbbá megvizsgálni, melyek a Bizottság által javasolt fő kérdések, melyekre a pályázatok keretében kitérni szükséges[1].

A jelen pályázati felhívás keretében támogatott projektek esetében javasolt az iparági szereplők, és különösen a kis- és középvállalkozások részvételének biztosítása.

Végrehajtó ügynökség: Research Executive Agency (REA)
Pályázati azonosító: EO-1-2017
Státusz: lejárt
Határidő: 2017.03.01.
Keretösszeg: 12 000 000 EUR
Támogatási forma: Vissza nem térítendő
Támogatási intenzitás:

Profitorientált társaságok részére 70%, non-profit szervezetek számára 100%.

Kedvezményezett:
Kutatóközpont (kutatóhely, egyetemi kutatóközpont), Nagyvállalat, Mikro-, kis- és középvállalkozás, Non-profit szervezet (civil szervezet), Non-profit szervezet (állami fenntartású intézmény), Egyházi jogi szervezet, Egyéb gazdasági társaság (pl. szociális szövetkezet)
Konzorciumi előírás:

A konzorcium tagjai minimum három különböző EU tagországból vagy csatlakozott országból kell, hogy érkezzenek.

Feltöltés ideje: 2017. 01. 18.
Határidő:
2017.03.01.
Kiírás neve magyarul:
A Kopernikusz program által gyűjtött adatok kereskedelmi / piaci felhasználása
Kiírás neve angolul:
Downstream applications
Program:
Horizon 2020
Alprogram:
Industrial Leadership