434 különböző nyitott pályázat
2021. szeptember 22.
Pályázati szűrő
vsz
ikt
nka
bt
gyf
émg
eh
köz, mob
keg
b
víz

Innovatív kis- és középvállalkozások – szektorok és életciklus mentén történő szegmentáció (elemző kutatási tevékenység)

Összefoglaló:

A Horizon 2020 Program pályázatot hirdet konzorciumok számára a következő témában: olyan elemző kutatási tevékenység támogatása, mely a kis- és középvállalkozások sikeres innovációjának mechanizmusára irányul. Ezek közé tartoznak például az új üzleti modellek, a piaci elterjedést elősegítő technikák, valamint kivitelezési és szervezeti változások.

Célok:

Az innovációt támogató tevékenységek nagyobb társadalmi hatása érdekében a hatékonyság növelésére van szükség. A közelmúltban az innovációt támogató ügynökségek felismerték, hogy a sikeres innováció nem pusztán a tudományos kutatás és technológiai fejlesztés eredménye. A sikerben nagy szerepet játszanak az új üzleti modellek, a piaci elterjedést elősegítő technikák, valamint kivitelezési és szervezeti változások is. Mi több, az üzleti tevékenységek nemzetközi kiterjesztése néhány ország esetében már önmagában is üzleti innovációs esetnek minősül.

Az üzleti innovációs lehetőségek jobb megértése hozzájárult a kis- és középvállalkozások számára elérhető innovációs támogató intézkedések még szélesebb körének létrejöttéhez. Ugyanakkor felvetődik a kérdés, hogy hogyan lehet azonosítani, illetve célba venni azokat a kis- és középvállalkozásokat, amelyek esetében a célzott támogató intézkedések a legnagyobb hatást fejtik ki; illetve hogyan lehet életképes alternatívákat felajánlani azon vállalkozásoknak, amelyek még nem képesek a legambiciózusabb projektek megvalósítására. Az innovációs ügynökségek képviselői meghatározták azt a folyamatot, amelynek keretében a vállalkozások szükségleteinek, potenciális lehetőségeinek, illetve céljainak figyelembe vétele mellett kialakíthatók és biztosíthatók a megfelelő támogató mechanizmusok, minderre pedig „az ügyfélkör szegmentációja” ad lehetőséget.

Az innovációból származó értékteremtés folyamata különbözik az ipari ágazatokban megszokottól. Példaként, a bányászatra jellemző innováció tőke intenzív, de alacsony sebességű, míg a szoftverfejlesztés (például játékfejlesztés) esetében kifejezetten gyors, a gyógyszeriparra a szabadalmak domináns szerepe jellemző, csakúgy, mint azon ágazatok esetében, amelyek hosszú és összetett ellátási lánccal rendelkeznek (például autógyártás, repülőgépgyártás).

Sok régió próbálja azonosítani azon kis- és középvállalkozásait, amelyek nagy növekedési potenciállal rendelkeznek, arra törekedve, hogy a növekedési potenciál realizálása érdekében a támogatásuk nagy részét ezen vállalkozások felé orientálják. Az ilyen vállalkozások azonosítására alkalmazott módszertan ugyanakkor sok esetben jelentős mértékben eltérő, és az innovációt ösztönző programok alig veszik figyelembe az adott régióra jellemző gazdasági szerkezetet vagy a régió intelligens szakosodási célkitűzéseit. Ehelyett gyakran az innovációt támogató intézkedések egy szokásos összetételű eszközrendszerét alkalmazzák.

A fenti megállapítások a kkv ügyfelek szegmentációja kapcsán felmerülő kihívás három, egymáshoz szorosan kapcsolódó szempontját világítják meg. A felhívás az innovációs támogatás biztosításának meglevő, illetve potenciális új megközelítéseinek hatékonyabb dokumentálásához, illetve elemzéséhez kíván hozzájárulni. Az innovatív kis- és középvállalkozások – mint az innovációs ügynökségek ügyfeleinek – sikeres szegmentációja ebből a szempontból kiemelkedő jelentőségű.

A benyújtásra kerülő pályázatok az alábbi szempontoknak egyet vagy többet kell megjelölniük

  • olyan módszertanok kidolgozása, amelyek az innovatív kis-és középvállalkozások adott csoportján belüli szegmentációt teszik lehetővé (beleértve azon vállalkozásokat is, amelyek rendelkeznek innovációs potenciállal, de még nem aktív innovációs szereplők), és amelyek meghatározzák az innovációt támogató intézkedések azon portfólióit, amelyek speciálisan ezen szegmensek támogatását teszik lehetővé az innovációs ciklus mentén. Ebből a célból a tervezett projektnek már meglevő adatbázisokra (például Community Innovation Survey [CIS], vagy mások), vagy saját célzott felmérésekre kell épülnie;
  • a meglevő, innovatív kis- és középvállalkozások szegmentációjára alkalmazott megközelítések, valamint a meglevő, innovációt támogató intézkedési portfóliók elemzése, ennek keretében annak feltárása, hogy ezek milyen mértékben reagálnak az adott régió fontos szegmenseinek szükségleteire;
  • annak elemzése, hogy a népszerű innovációt támogató intézkedések, például adójóváírás, utalványok, támogatások milyen mértékben irányulnak az innovatív kis- és középvállalkozások bizonyos körére, illetve mennyiben teremtenek lehetőséget az ezen a téren létező előítéletek leküzdésére.

A támogatott projektekkel szemben elvárás, hogy speciális kommunikációs tevékenységet valósítsanak meg, mely a regionális fejlesztési ügynökségek, valamint innovációt támogató ügynökségek releváns egyesületeit célozza.

Végrehajtó ügynökség: Research Executive Agency (REA)
Pályázati azonosító: INNOSUP-07-2017
Státusz: lejárt
Határidő: 2017.03.28.
Keretösszeg: 1 000 000 EUR
Támogatási forma: Vissza nem térítendő
Támogatási intenzitás: 100%
Kedvezményezett:
Kutatóközpont (kutatóhely, egyetemi kutatóközpont), Nagyvállalat, Mikro-, kis- és középvállalkozás, Non-profit szervezet (civil szervezet), Non-profit szervezet (állami fenntartású intézmény), Egyházi jogi szervezet, Egyéb gazdasági társaság (pl. szociális szövetkezet)
Konzorciumi előírás:

A konzorcium tagjai minimum három különböző EU tagországból

vagy csatlakozott országból kell, hogy érkezzenek.

Feltöltés ideje: 2016. 11. 28.
Határidő:
2017.03.28.
Kiírás neve magyarul:
Innovatív kis- és középvállalkozások – szektorok és életciklus mentén történő szegmentáció (elemző kutatási tevékenység)
Kiírás neve angolul:
Innovating SMEs - segmentation along lifecycle and sectors (analytical research activity)
Program:
Horizon 2020
Alprogram:
Industrial Leadership