403 különböző nyitott pályázat
2020. július 10.
Pályázati szűrő
par
sze

A szakképzés és az üzleti vállalkozások közötti partnerségek a munkaalapú tanulás és tanulószerződéses gyakorlati képzés terén

Összefoglaló:

Az Erasmus+ Program pályázatot hirdet konzorciumok számára a következő témában: a magas ifjúsági munkanélküliség és a strukturális munkaerőhiány tükrében az oktatás és a vállalati szféra közötti szakadék áthidalása.


Célok:

A magas ifjúsági munkanélküliség és a strukturális munkaerőhiány tükrében e pályázati felhívás átfogó célja az oktatás és az vállalati szféra közötti szakadék áthidalása, az oktatás és képzés munkaerő-piaci igényeknek való jobb megfeleltetése és a kiválóság növelése érdekében.

Ebben az összefüggésben e felhívás konkrét célja, hogy szorgalmazza a szakképzés és az üzleti vállalkozások közötti partnerségekre vonatkozó olyan pályázatok benyújtását, amelyek célja a munkaalapú tanulás fejlesztése. Kiemelt figyelmet szentel a pályázat ezek közül a tanuló-­szerződéses gyakorlati képzésekre.

Végrehajtó ügynökség: Oktatási, Audiovizuális és Kulturális Végrehajtó Ügynökség (EACEA)
Pályázati azonosító: EACEA 40/2016
Státusz: lejárt
Határidő: 2017.01.17.
Keretösszeg:

A projektek társfinanszírozására előirányzott teljes költségvetés becsült összege legfeljebb 6 millió euró (4,5 millió euró az 1. csoportra és 1,5 millió euró a 2. csoportra).

Támogatási forma: Vissza nem térítendő
Támogatási intenzitás: 80%
Kedvezményezett:

1. csoport: helyi és regionális partnerségek: fő pályázó, azaz projektkoordinátor az alábbi szervezetek egyike lehet:

 • szakképzést nyújtó szervezet (felső középfokú vagy posztszekunder szinten),
 • kis-, közép- vagy nagyvállalkozás (állami vagy magán),
 • kereskedelmi, kézműves és iparkamarák vagy hasonló ágazati/szakmai szervezet,
 • helyi vagy regionális hatóság.

A partnerségnek két különböző Erasmus+-programországból származó legalább három teljes jogú partnerből kell állnia.

E három szervezet között szerepelnie kell:

 • egy szakképzést nyújtó szervezetnek,
 • egy helyi vagy regionális hatóságnak,
 • egy kis-, közép- vagy nagyvállalkozásnak (állami vagy magán) vagy 1 szakmai kamarának vagy 1 ágazati/szakmai szervezetnek.

Mindezek mellett a partnerségben társult partnerként legalább egy munkáltatói és egy munkavállalói szervezetnek (szociális partnernek) is részt kell vennie.

2. csoport: (egy európai ernyőszervezet és annak nemzeti tagjai vagy társult szervezetei közötti partnerségek) fő pályázó, azaz projektkoordinátor olyan európai ernyőszervezet lehet, amely legalább 12 Erasmus+- programországban rendelkezik tagokkal vagy társult szervezetekkel, és ezek közül legalább 6 partnerként részt vesz a projektben.

A támogatható részt vevő szervezetek (1. csoport és 2. csoport) közé tartoznak a következők:

 • állami helyi és regionális hatóságok,
 • szociális partnerek (munkáltatói és munkavállalói szervezetek),
 • kis-, közép- vagy nagyvállalkozások (állami vagy magán),
 • kereskedelmi, kézműves és iparkamarák vagy hasonló ágazati/szakmai szervezetek,
 • állami foglalkoztatási szolgálatok,
 • szakképző iskolák és szakképzést nyújtó szervezetek, ügynökségek, központok (ideértve a posztszekunder szakképzést is),
 • ifjúsági szervezetek,
 • szülői szervezetek,
 • más érintett szervezetek.

A támogatható országok a következők: Az 1. csoport és a 2. csoport esetében: Az Erasmus+ programországok: — az Európai Unió 28 tagállama, — az EFTA-/EGT-tagországok: Izland, Liechtenstein és Norvégia.

Uniós tagjelölt országok: Albánia, Macedónia Volt Jugoszláv Köztársaság, Montenegró, Szerbia és Törökország.

EFTA-/EGT-országokból, tagjelölt vagy társult országokból érkező pályázatok is kiválaszthatók, amennyiben az elbírálás napjáig megtörténik az érintett országnak a programban való részvételére vonatkozó szabályokról szóló megállapodások aláírása.

Konzorciumi előírás:

Lásd a kedvezményezettek résznél.

Feltöltés ideje: 2016. 11. 09.
Határidő:
2017.01.17.
Kiírás neve magyarul:
A szakképzés és az üzleti vállalkozások közötti partnerségek a munkaalapú tanulás és tanulószerződéses gyakorlati képzés terén
Kiírás neve angolul:
VET-Business Partnerships on Work-based learning and Apprenticeships
Program:
Erasmus+
Alprogram:
Key Action 3 - Support to policy reform