403 különböző nyitott pályázat
2020. július 13.
Pályázati szűrő
par

Civil társadalmi együttműködés az ifjúságpolitika terén

Összefoglaló:

Az Erasmus+ Program pályázatot hirdet konzorciumok számára azzal a céllal, hogy ösztönözze a szakpolitikai fejlesztéseket, a szakpolitikai párbeszédet és megvalósítást az oktatás, a képzés, valamint az ifjúságügy területén.

Célok:

A szakpolitikai reformok támogatása (KA3) keretében megvalósuló tevékenységek az európai szintű politikai célkitűzések megvalósítására irányulnak, különösen szem előtt tartva az Európa 2020 stratégia, az oktatás és a képzés terén folytatott európai együttműködés stratégiai kerete („Oktatás és képzés 2020”) és az Európai Ifjúsági Stratégia céljait. A szakpolitikai reformok támogatása (KA3) a tevékenységek széles köréhez nyújt támogatást, hogy ösztönözze a szakpolitikai fejlesztéseket, a szakpolitikai párbeszédet és megvalósítást az oktatás és képzés, valamint az ifjúságügy területén. A KA3 projekteken belül megvalósítható tevékenységek többségére az éves pályázati kiíráson belül speciális felhívások keretében lehet pályázni az alábbi három fő területen.

Ezen speciális pályázati felhívás célja működési támogatást nyújtani az ifjúságpolitika terén tevékenykedő és az alábbi általános célok megvalósítására törekvő európai nem kormányzati szervezeteknek és európai hálózatoknak:

 • növelni az érdekeltek tudatosságát az európai ifjúságpolitikai programokkal kapcsolatban, különös tekintettel az EU ifjúsági stratégiájára,
 • növelni az érdekeltek elkötelezettségét és a hatóságokkal való együttműködését az ifjúságpolitikára vonatkozó szakpolitikák és reformok végrehajtása érdekében, különös tekintettel az európai szemeszter keretében megfogalmazott országspecifikus ajánlásokra,
 • fokozni az érdekeltek részvételét az ifjúságpolitika terén,
 • fokozni az érdekeltek részvételét a szakpolitikai és programtevékenységek
 • eredmények, valamint a bevált gyakorlatok tagjaik körében történő terjesztésében.


Végrehajtó ügynökség: Oktatási, Audiovizuális és Kulturális Végrehajtó Ügynökség (EACEA)
Pályázati azonosító: EACEA/37/2016
Státusz: lejárt
Határidő: 2016.11.29.
Keretösszeg:

A jelen felhívás keretében éves működési támogatásra vonatkozó pályázatot benyújtók számára 600 000 EUR a rendelkezésre álló teljes keret.


Támogatási forma: Vissza nem térítendő
Kedvezményezett:

1. kategória: európai nem kormányzati szervezet:

 • hivatalosan elismert struktúrával működik, amelynek része egy európai szervezet/titkárság (a pályázó), amely a támogatható országok valamelyikében a pályázat benyújtásának időpontjában legalább egy éve hivatalosan be van jegyezve és az európai szervezettel/titkársággal hivatalos kapcsolatban álló nemzeti szervezetek/fiókok legalább tizenkét támogatható országban be vannak jegyezve,
 • az ifjúságpolitika terén működik, valamint olyan tevékenységeket folytat, amelyek támogatják az EU ifjúsági stratégi­ája cselekvési területeinek végrehajtását,
 • bevonja a fiatalokat a szervezet vezetésébe és irányításába.

2. kategória: európai hálózat (informális hálózat):

 • olyan jogilag önálló nonprofit szervezetekből áll, amelyek az ifjúságpolitika terén működnek, valamint az EU ifjúsági stratégiája cselekvési területeinek végrehajtását támogató tevékenységeket folytatnak,
 • informális irányítási struktúrával működik, amelynek része egy szervezet, amely a támogatható országok valamelyikében a pályázat benyújtásának napján legalább egy éve hivatalosan be van jegyezve, és a hálózat európai szintű koordinációját és támogatását végzi (a pályázó), valamint legalább tizenkét támogatható országban működő egyéb, hivatalosan bejegyzett szervezettel rendelkezik,
 • bevonja a fiatalokat a hálózat vezetésébe és irányításába.
Konzorciumi előírás:

A konzorciumra vonatkozó előírások a kedvezményezettek kategóriánál olvashatóak.

Feltöltés ideje: 2016. 10. 27.
Határidő:
2016.11.29.
Kiírás neve magyarul:
Civil társadalmi együttműködés az ifjúságpolitika terén
Kiírás neve angolul:
Key Action 3 – Support for Policy Reform, Civil Society Cooperation in the field of Youth EACEA/37/2016
Program:
Erasmus+
Alprogram:
Key Action 3 - Support to policy reform