370 különböző nyitott pályázat
2020. február 23.
Pályázati szűrő
par

FELSŐOKTATÁSI FEJLESZTÉSI PROJEKTEK

Összefoglaló:

Az Erasmus+ Program pályázatot hirdet felsőoktatási intézményekből álló konzorciumok számára, hogy támogassa a partnerországok felsőoktatásának minőségi fejlődését.

Célok:

A pályázattípus célja, hogy támogassa a partnerországok felsőoktatásának modernizációját, elérhetőségét és nemzetköziesítését, így hozzájárulva az Európai Unió külpolitikai célkitűzéseihez.

A partnerországok és a régiók felsorolása az Erasmus+ programútmutató 22-24. oldalán található meg.

Az Erasmus+ fejlesztési projektek olyan nemzetközi együttműködések, amelyeket mindenekelőtt a programországok és a partnerországok felsőoktatási intézményei valósítanak meg a fenti célok érdekében. A projektekbe az oktatási szektoron kívüli partnerek is bevonhatók, hogy elősegítsék a társadalom egészével, az üzleti szektorral való kapcsolatokat, és megerősítsék a rendszerszintű hatásokat.

A támogatható partnerországokban olyan tevékenységeket kell megvalósítani, amelyek:

- javítják a felsőoktatás minőségét, valamint a munkaerő-piaci és társadalmi relevanciáját;

- új és innovatív oktatási programok kidolgozásával javítják a kompetencia- és készségszintet a felsőoktatási intézményekben stb.

Végrehajtó ügynökség: Oktatási, Audiovizuális és Kulturális Végrehajtó Ügynökség (EACEA)
Pályázati azonosító: EAC/A03/2016
Státusz: lejárt
Határidő: 2017.02.09.
Keretösszeg:

135, 68 millió euró a kiírás teljes éves költségvetése.

A dokumentáció link, - guidelines, - budget allocation sora alatt elérhető a költségvetés régiókra bontott megosztása.

Támogatási forma: Vissza nem térítendő
Kedvezményezett:

Pályázásra jogosultak:

 • felsőoktatási intézmények,
 • felsőoktatási intézményeket tömörítő egyesületek vagy szervezetek,
 • kizárólag a strukturális projektek esetén: jogszerűen elismert nemzeti vagy nemzetközi rektori, oktatói vagy hallgatói szervezetek.

További részt vevő szervezetek lehetnek:

 • felsőfokú oklevéllel és más elismert felsőfokú képesítéssel záruló teljes képzést nyújtó állami vagy magánintézmények (amely az illetékes hatóság által is elismert módon felsőoktatási intézménynek minősül);
 • a munkaerőpiacon vagy az oktatás, képzés és ifjúságügy terén tevékenykedő állami vagy magánintézmények (pl. vállalatok, közintézmények, kamarák, kutatóintézetek, alapítványok, iskolák, non-profit szervezetek, könyvtárak stb.
Konzorciumi előírás:

Az egyetlen partnerországra irányuló projektek esetében (nemzeti projektek): egy támogatható partnerország és legalább három programország kell, hogy részt vegyen a projektben.

Ezeknek a projekteknek legalább az alábbi számú felsőoktatási intézményt kell teljes jogú partnerként bevonniuk:

 • Legalább egy-egy felsőoktatási intézmény mind a három, a projektben részt vevő programországból.
 • A partnerországból legalább három felsőoktatási intézménynek kell részt vennie a projektekben.
 • A projektetekben legalább annyi felsőoktatási intézménynek kell lennie a partnerországokból, mint a programországokból.

Ez alól a szabály alól mentesítést kapnak azok a partnerországok, amelyekben ötnél kevesebb felsőoktatási intézmény működik, vagy amelyekben az ország felsőoktatási hallgatóinak több mint 50 %-a egyetlen intézménybe jár. Ilyen partnerországok esetében egyetlen felsőoktatási intézményre vonatkozó pályázatokat is elfogadnak.

A két vagy több partnerországra irányuló projektek esetében (több országos projekt): legalább két támogatható partnerország és legalább három programország kell, hogy részt vegyen a projektben. A partnerországok a tevékenység által lefedett egyazon régióból vagy különböző régiókból kerülhetnek ki.

Ezeknek a projekteknek legalább az alábbi számú felsőoktatási intézményt kell teljes jogú partnerként bevonniuk:

 • Legalább egy-egy felsőoktatási intézmény mind a három, a projektben részt vevő programországból.
 • A partnerországból legalább két-két felsőoktatási intézménynek kell részt vennie a projektekben.
 • A projektekben legalább annyi felsőoktatási intézménynek kell lennie a partnerországokból, mint a programországokból.

Kizárólag a strukturális projektek esetén: a fenti kritériumokon túl a partnerországok felsőoktatásért felelős minisztériumai is részt vesznek.

Ukrajna esetében csak azok a felsőoktatási intézmények vehetnek részt, amelyek az ukrán Oktatási és Tudományos Minisztérium által elismertek.

Feltöltés ideje: 2016. 10. 27.
Határidő:
2017.02.09.
Kiírás neve magyarul:
FELSŐOKTATÁSI FEJLESZTÉSI PROJEKTEK
Kiírás neve angolul:
Capacity Building in the Field of Higher Education 2017
Program:
Erasmus+
Alprogram:
Key Action 2 - Cooperation for innovation and the exchange of good practices