142 különböző nyitott pályázat
2020. augusztus 15.
Pályázati szűrő
kt

Tervtanulmányok az európai kutatási infrastruktúra fejlesztésének vonatkozásában

Összefoglaló:

A Horizon 2020 Program pályázatot hirdet konzorciumok számára a következő témakörben: az európai tudományos közösség számára a tudomány és technológia valamennyi területén magas színvonalú kutatási új infrastruktúrákra vonatokozó koncepciók és műszaki tervek kidolgozásának támogatása.

Célok:

Az európai tudományos közösség számára a tudomány és technológia valamennyi területén elengedhetetlenül fontos, hogy magas színvonalú kutatási infrastruktúra álljon rendelkezésre. Mindez hozzájárul a kutatások élvonalában elfoglalt szerep megőrzéséhez, továbbá elősegíti az ipar tudásbázisának és technológiai színvonalának megerősítését. Jelen pályázati felhívás célja az egyértelműen európai dimenziót és érdekeltséget képviselő, új kutatási infrastruktúrákra vonatokozó koncepciók és műszaki tervek kidolgozásának támogatása. A már létező infrastruktúra nagymértékű továbbfejlesztését érintő elképzelések szintén a felhívás tárgyát képezhetik, amennyiben a végeredmény az újonnan létrehozott infrastruktúra színvonalával megegyező.

A tervtanulmányok keretében valamennyi kulcsfontosságú kérdéssel foglalkozni szükséges, az új, vagy korszerűsíteni tervezett épület vonatkozásában, a felhasználók igényeinek teljes kiszolgálását biztosító, műszaki és koncepcionális megvalósíthatóság kérdéseivel (azon pályázatok, amelyek kizárólag a kutatási infrastruktúra kérdéskörével kívánnak foglalkozni, jelen pályázati felhívás keretében nem kerülnek támogatásra). A tervtanulmányok keretében „előtervezésről szóló jelentés” elkészítésére kell vállalkozni, amely bemutatja az elképzelés kiforrottságát, és megteremti az európai, illetve világviszonylatban is vezető szerepet játszó, kutatási infrastruktúrák következő generációja azonosításának, illetve kialakításának alapjait. Az előtervezésről szóló jelentések szemléltetik a tervezési alternatívákat, az egyes alternatívákhoz kapcsolódó költségtartományokat, a korunk és a jövő társadalmi kihívásaiból eredő stratégiai relevanciájuk, valamint az új vagy korszerűsített európai kutatási infrastruktúra fejlesztését támogató műszaki megoldások vonatkozásában. A pályázatok bármely tudományterületre vonatkozhatnak.

A pályázat keretében mindkét alábbi tevékenységi kör megvalósítására sor kell, hogy kerüljön.

  • Tudományos és műszaki munka, azaz (1) koncepciók felvázolása, az építkezést előkészítő építészeti és műszaki tervezés, mely megfelelő módon figyelembe veszi az erőforrás hatékonyságot, környezeti hatásokat (beleértve a klíma vonatkozásúakat is), továbbá amennyiben releváns, a prototípus-készítést; (2) tudományos és műszaki munka annak érdekében, hogy a tudományos közösségek az új létesítményt a kezdetektől a legnagyobb hatékonysággal tudják hasznosítani.
  • Koncepcionális munka, azaz (1) arra irányuló elképzelések kidolgozása, hogy az új infrastruktúra az európai kapcsolódó infrastrukturális térszínbe miként illeszkedjen koherens módon, lehetőség szerint figyelembe véve a kiegyensúlyozott területi fejlesztésre vonatkozó európai célkitűzést; (2) a kivitelezés és működtetés becsült költségeinek meghatározása; (3) nemzetközi irányítási szerkezetre vonatkozó tervezet kidolgozása; (4) a nemzetközi szinten biztosítandó kutatási szolgáltatásokra vonatkozó tervek elkészítése; (5) az infrastruktúra helyének meghatározásához szükséges kiválasztási kritériumok és eljárás felvázolása.
Végrehajtó ügynökség: Research Executive Agency (REA)
Pályázati azonosító: INFRADEV-01-2017
Státusz: lejárt
Határidő: 2017.03.29.
Keretösszeg: 20 000 000 EUR
Támogatási forma: Vissza nem térítendő
Támogatási intenzitás: 100%
Kedvezményezett:
Kutatóközpont (kutatóhely, egyetemi kutatóközpont), Nagyvállalat, Mikro-, kis- és középvállalkozás, Non-profit szervezet (civil szervezet), Non-profit szervezet (állami fenntartású intézmény), Egyházi jogi szervezet, Egyéb gazdasági társaság (pl. szociális szövetkezet)
Konzorciumi előírás:

A konzorcium tagjai minimum három különböző EU tagországból vagy csatlakozott országból kell, hogy érkezzenek.

Feltöltés ideje: 2016. 10. 17.
Határidő:
2017.03.29.
Kiírás neve magyarul:
Tervtanulmányok az európai kutatási infrastruktúra fejlesztésének vonatkozásában
Kiírás neve angolul:
Design Studies
Program:
Horizon 2020
Alprogram:
Excellent Science