318 különböző nyitott pályázat
2018. október 22.
Pályázati szűrő
par
sze

Ágazati szakképzés-fejlesztési szövetségek

Összefoglaló:

Az Erasmus+ Program pályázatot hirdet konzorciumok számára a következő témában: ágazati szakképzés-fejlesztési szövetségek létrehozása. Célja a szakképzett munkaerő hiányának felszámolása egy adott ágazat egy vagy több foglalkozási profilja vonatkozásában. Ezen belül támogatják az országokon átívelő szakképzési tartalom kialakítását és átadását, valamint az oktatási és képzési módszerek kialakítását az európai szakmai alapprofilokhoz.

Célok:

Az ágazati szakképzés-fejlesztési szövetségek célja a szakképzett munkaerő hiányának felszámolása egy adott ágazat egy vagy több foglalkozási profilja vonatkozásában. Ennek érdekében azonosítják a meglévő vagy kialakulóban lévő ágazatspecifikus munkaerő-piaci igényeket (keresleti oldal), valamint fokozzák a szakmai alap- és továbbképzés igazodását – minden szinten – a munkaerő-piaci igényekhez (kínálati oldal). A készségigényekre vonatkozó tényekre alapozva az ágazati szakképzés-fejlesztési szövetségek támogatják az országokon átívelő szakképzési tartalom kialakítását és átadását, valamint az oktatási és képzési módszerek kialakítását az európai szakmai alapprofilokhoz.

A projektek az alábbi „részek” valamelyikére történő pályázás útján érhetik el a fenti célokat:

1. rész – Ágazati szakképzés-fejlesztési szövetségek a készségigények azonosítására, melynek célja a készségigények és a szakképzett munkaerő hiányának azonosítása és részletes feltérképezése egy adott gazdasági ágazatban. A jövőbeli készségigények azonosítását és meghatározását az ágazati munkaerő-piaci igényekre vonatkozó kutatással kell támogatni. A készségigényeket az ágazat releváns foglalkozási profiljaihoz kell azonosítani, lehetőség szerint a készségek, kompetenciák, képesítések és foglalkozások európai osztályozására (ESCO) támaszkodva.

2. rész – Ágazati szakképzés-fejlesztési szövetségek a szakképzés tervezésére és megvalósítására, melynek célja a szakképzett munkaerő adott gazdasági ágazatban azonosított hiányára és a készségigényekre való reagálás tantervek, valamint oktatási és képzési módszerek kidolgozásával. A tanterveknek és képzési módszereknek komoly munkaalapú tanulást kell tartalmazniuk és támogatniuk kell az országokon átívelő tanulói mobilitást.

3. rész – Ágazati szakképzés-fejlesztési szövetségek a készségekkel kapcsolatos ágazati együttműködés új stratégiai megközelítésének („tervének”) megvalósítására. A készségekkel kapcsolatos ágazati együttműködés terve egyike az új európai készségfejlesztési program tíz intézkedé­sének. Célja a készségekkel kapcsolatos információgyűjtés javítása, valamint világos stratégia és eszközök biztosítása a szakképzett munkaerő egyes gazdasági ágazatokban jelentkező hiányának kezeléséhez. A végrehajtásra kísérleti jelleggel kerül sor hat ágazatban: gépjárműgyártás, védelem, tengerészeti technológia, űrkutatás, textil-, ruha-, bőr-, cipőipar és idegenforgalom. A 3. rész szerinti szövetségek ágazati készségstratégiák kialakításával segítik majd a végrehajtást. Az ágazati stratégiának rendszerszintű és strukturális módon kell csökkentenie a szakképzett munkaerő hiányát, továbbá biztosítania a készségek megfelelő minőségét és színvonalát, így támogatva a növekedést, az innovációt és a versenyképességet az ágazatban.

Az 1. rész (a készségkereslet előrejelzése) és a 2. rész (reagálás az azonosított készségigényekre a szakképzés tervezésén és megvalósításán keresztül) célkitűzéseit szerepeltetni kell az ágazati készségstratégiában.

Végrehajtó ügynökség: Oktatási, Audiovizuális és Kulturális Végrehajtó Ügynökség (EACEA)
Pályázati azonosító: EACEA 04/2017
Státusz: lejárt
Határidő: 2017.05.02.
Keretösszeg:

A projektek társfinanszírozására előirányzott teljes költségvetés becsült összege 28 millió EUR.

Az 1. részre 1 millió EUR, a 2. részre 3 millió EUR, a 3. részre 24 millió EUR áll rendelkezésre.

Támogatási forma: Vissza nem térítendő
Támogatási intenzitás: 80%
Kedvezményezett:

1. rész: az alábbi szervezetek részvétele támogatható:

 • európai és/vagy nemzeti szociális partnerek;
 • munkaügyi minisztériumok vagy társult szervek (ügynökségek vagy tanácsok);
 • állami vagy magán foglalkoztatási szolgálatok;
 • munkaerő-piaci kutatóintézetek, nemzeti statisztikai hivatalok;
 • állami vagy magánkézben lévő kis-, közép- vagy nagyvállalatok (beleértve a szociális vállalkozásokat is);
 • gazdaságfejlesztési ügynökségek;
 • kereskedelmi, ipari vagy munkaügyi kamarák;
 • munkáltatói vagy munkavállalói ágazati vagy szakmai szövetségek, kézműves kamarák;
 • európai vagy nemzeti ágazati átfogó szervezetek;
 • oktatást vagy képzést nyújtó helyi, regionális vagy nemzeti szintű intézmények;
 • ágazati kutatóintézetek;
 • pályaorientációs, pályaválasztási tanácsadó és tájékoztató szolgáltatást nyújtó szervezetek;
 • az oktatásért és képzésért regionális és nemzeti szinten felelős közigazgatási szervek.

2. rész: az alábbi szervezetek részvétele támogatható:

 • állami vagy magánvállalkozások (köztük a szociális vállalkozások), különösen a saját képzési részleggel rendelkezők, a tanulószerződéses gyakorlati képzést biztosítók, és a közös képzéseket (kollaboratív képzést) biztosítók;
 • iparágat képviselő uniós vagy nemzeti szervezetek, kis- és középvállalkozások, releváns ágazati szervezetek;
 • állami vagy magán szakképző intézmények, beleértve a vállalatközi képzési központokat, és szakképzést folytató felsőoktatási intézmények;
 • szakképző intézmények hálózatai, és az ezeket képviselő európai vagy nemzeti szervezetek;
 • oktatást és képzést nyújtó regionális vagy nemzeti szintű hatóságok, és minisztériumok;
 • szociális partnereket, iparágat, ágazati szervezeteket, szakmákat és más oktatási és képzési érdekelt feleket, köztük ifjúsági szervezeteket képviselő európai vagy nemzeti szintű szervezetek vagy hálózatok;
 • kereskedelmi, ipar-, kézműves vagy munkaügyi kamarák, és egyéb közvetítő testületek;
 • ágazati szakképzettség-fejlesztési tanácsok;
 • gazdasági fejlesztési ügynökségek, statisztikai szervek és kutatóintézetek;
 • kulturális és/vagy kreatív szervek;
 • pályaorientációs, pályaválasztási tanácsadó és tájékoztató szolgáltatást nyújtó szervezetek, és foglalkoztatási szolgálatok;
 • akkreditációt, tanúsítást, elismerést vagy képesítést nyújtó testületek („szabályozási funkcióval” bíró testületek).

3. rész: az alábbi szervezetek részvétele támogatható:

 • a kiválasztott kísérleti ágazatokban tevékenykedő állami vagy magánvállalkozások, különösen a saját képzési részleggel rendelkezők, a tanulószerződéses gyakorlati képzést biztosítók, és a közös képzéseket biztosítók;
 • iparágat képviselő uniós vagy nemzeti szervezetek, kis- és középvállalkozások, releváns ágazati szervezetek;
 • állami vagy magán oktatási vagy képzési szolgáltatók, beleértve a képzési központokat és a felsőoktatási intézményeket (és a védelmi ágazathoz tartozó katonai akadémiákat);
 • oktatási vagy képzési szolgáltatók hálózatai, és az ezeket képviselő európai vagy nemzeti szervezetek;
 • az oktatásért és képzésért, illetve a foglalkoztatásért regionális és nemzeti szinten felelős hatóságok, és a kapcsolódó minisztériumok;
 • szociális partnereket, iparágat, ágazati szervezeteket, szakmákat és más oktatási és képzési érdekelt feleket, köztük ifjúsági szervezeteket képviselő európai vagy nemzeti szintű szervezetek vagy hálózatok;
 • kereskedelmi, ipar- és munkaügyi kamarák, és egyéb releváns ágazati közvetítő testületek;
 • ágazati szakképzés-fejlesztési tanácsok;
 • gazdaságfejlesztési ügynökségek, statisztikai szervek és kutatóintézetek;
 • pályaorientációs, pályaválasztási tanácsadó és tájékoztató szolgáltatást nyújtó szervezetek, foglalkoztatási szolgálatok;
 • akkreditációt, tanúsítást, elismerést vagy képesítést nyújtó testületek („szabályozási funkcióval” bíró testületek);
 • regionális vagy nemzeti szinten releváns hatóságokat képviselő testületek.
Konzorciumi előírás:

1. rész: az ágazati szakképzettség-fejlesztési szövetségnek legalább 12 programországot kell lefednie és legalább 2 szervezetet kell magában foglalnia, amelyek közül legalább 1 az iparágat és legalább 1 az oktatási és képzési szolgáltatókat képviseli.

2. rész: az ágazati szakképzettség-fejlesztési szövetségnek legalább 4 programországot kell lefednie és legalább 8 szervezetet kell magában foglalnia, amelyek között legalább 3 vállalat, iparági vagy ágazati képviselő (pl. kamarák vagy szakmai szervezetek) és legalább 3 oktatási és képzési szolgáltató található.

3. rész: az ágazati szakképzettség-fejlesztési szövetségnek legalább 6 programországot kell lefednie és legalább 12 szervezetet kell magában foglalnia, amelyek között legalább 5 vállalat, iparági vagy ágazati képviselő (pl. kamarák vagy szakmai szervezetek) és legalább 5 oktatási és képzési szolgáltató található.

Feltöltés ideje: 2017. 02. 14.
Határidő:
2017.05.02.
Kiírás neve magyarul:
Ágazati szakképzés-fejlesztési szövetségek
Kiírás neve angolul:
Sector Skills Alliances
Program:
Erasmus+
Alprogram:
Key Action 2 - Cooperation for innovation and the exchange of good practices