318 különböző nyitott pályázat
2018. október 22.
Pályázati szűrő
űt

Az antropogén eredetű CO2 monitoringját biztosító kapacitások kialakítása

Célok:

A közelmúlt kutatásai rámutattak arra, hogy az antropogén eredetű CO2 monitoring megvalósítása érdekében Európa számára elengedhetetlenül szükséges saját, független kapacitások kialakítása, melybe az űrmegfigyelési kapacitások is beleértendők. Ennek érdekében jelen pályázat keretében az európai érdekeltek, kompetens jogalanyok, kutatási szereplők közötti kapcsolatok kialakítása a cél.

Végrehajtó ügynökség: Research Executive Agency (REA)
Pályázati azonosító: EO-3-2017
Státusz: lejárt
Határidő: 2017.03.01.
Keretösszeg: 3 500 000 EUR
Támogatási forma: Vissza nem térítendő
Támogatási intenzitás: 100%
Kedvezményezett:
Kutatóközpont (kutatóhely, egyetemi kutatóközpont), Nagyvállalat, Mikro-, kis- és középvállalkozás, Non-profit szervezet (civil szervezet), Non-profit szervezet (állami fenntartású intézmény), Egyházi jogi szervezet, Egyéb gazdasági társaság (pl. szociális szövetkezet)
Konzorciumi előírás:

Konzorciumi benyújtás esetén a konzorcium tagjai minimum három különböző EU tagországból vagy csatlakozott országból kell, hogy érkezzenek.

Feltöltés ideje: 2017. 02. 14.
Határidő:
2017.03.01.
Kiírás neve magyarul:
Az antropogén eredetű CO2 monitoringját biztosító kapacitások kialakítása
Kiírás neve angolul:
Preparation for a European capacity to monitor CO2 anthropogenic emissions
Program:
Horizon 2020
Alprogram:
Industrial Leadership