318 különböző nyitott pályázat
2018. október 22.
Pályázati szűrő
tk
sze
eh

Társadalom- és bölcsészettudományok az Energia Unió szolgálatában

Összefoglaló:

A Horizon 2020 Program pályázatot hirdet konzorciumok számára a következő témakörben: az Energia Unió, ezen belül is a jövő szénmentesített energiarendszerének biztosítása érdekében társadalmi-gazdasági, szociokulturális, társadalmi-politikai vonatkozású horizontális kérdések kezelése, illetve megértése.

Célok:

Az Európai Bizottság egyik kiemelt célja az Energia Unió megvalósítása, ezen belül is a jövő szénmentesített energiarendszere felé való átmenet biztosítása. Az ezen célok eléréséhez szükséges technológiai kihívások leküzdése mellett számos horizontális kérdés jobb megértésére is szükség van, különösen olyan esetekben, amelyek az átmenetet érintően társadalmi-gazdasági, szociokulturális, társadalmi-politikai vonatkozásúak vagy a nemek közti különbségeken alapulnak.

A horizontális kérdések kezelése elengedhetetlenül fontos az energiarendszerek átalakításával kapcsolatos jövőbeli társadalmi elfogadás előmozdítása érdekében. Fontos megérteni, honnan ered az állampolgárok változásokkal kapcsolatos ellenállása, annak érdekében, hogy az ennek csökkentését szolgáló stratégiák és alternatívák kidolgozásra kerülhessenek. Különösen nagy jelentősége van ebből a szempontból az olyan tényezőknek, amelyek az egyéni és kollektív energiaválasztási stratégiákat valamint energiával kapcsolatos attitűdöt meghatározzák, a szabályozási keretek, amelyekben ezen választási stratégiák érvényesülnek, valamint az energiarendszeren belüli, különösen a fogyasztókat és professzionális fogyasztókat érintő szerepváltások.

A pályázatok keretében lehetőség van az alábbi kérdések közül egy vagy több kidolgozására (ez utóbbi esetben összehasonlító megközelítés alkalmazása, az Európai Unió vagy társult államai legalább három tagállamát reprezentáló esettanulmányok és adatok felhasználása előnyt jelent a pályázat számára):

  • a felelős energiafelhasználói attitűdöt elősegítő vagy gátló társadalmi-gazdasági ösztönzők;
  • politikai, intézményi és szervezeti keretek, amelyek az állampolgárok részvételét meghatározzák, beleértve a befogadás, a nemek közti esélyegyenlőség, demokrácia, szervezeti formák és üzleti modellek kérdéseit.
Végrehajtó ügynökség: Research Executive Agency (REA)
Pályázati azonosító: LCE-31-2016-2017
Státusz: lejárt
Határidő: 2016.11.29.
Keretösszeg: 10 000 000 EUR
Támogatási forma: Vissza nem térítendő
Támogatási intenzitás: 100%
Kedvezményezett:
Kutatóközpont (kutatóhely, egyetemi kutatóközpont), Nagyvállalat, Mikro-, kis- és középvállalkozás, Non-profit szervezet (civil szervezet), Non-profit szervezet (állami fenntartású intézmény), Egyházi jogi szervezet, Egyéb gazdasági társaság (pl. szociális szövetkezet)
Konzorciumi előírás:

A konzorcium tagjai minimum három különböző EU tagországból vagy csatlakozott országból kell, hogy érkezzenek.

Feltöltés ideje: 2016. 09. 09.
Határidő:
2016.11.29.
Kiírás neve magyarul:
Társadalom- és bölcsészettudományok az Energia Unió szolgálatában
Kiírás neve angolul:
Social Sciences and Humanities Support for the Energy Union
Program:
Horizon 2020
Alprogram:
Societal Challenges